Kdo je kdo v bance, 16. díl – odhadce nemovitostí


27. 07. 2012  01:42     Bp.com     komentáře (0)

V oblíbeném seriálu vám představujeme zajímavé pozice v bance a agendu, kterou pracovníci na těchto pozicích vykonávají. Na pomoc si vždy přizveme někoho z vybrané tuzemské banky, aby nám s odhalováním tajemství ze světa „za bankovní oponou“ pomohl. 16. díl seriálu reaguje na ten z minulého týdne – taky se totiž týká hypoték.

Hypotéky jsou produkt spojená s nemovitostmi, ví téměř každý. A aby bankéři věděli, jak velkou částku mají poskytnout (jestli třeba cena nemovitosti není příliš nadsazená vůči skutečné ceně), mají mezi sebou kolegy na pozici odhadce nemovitostí. Ti jsou buď najímáni externě, a nebo jsou zaměstnanci banky. Ta je tomu například v Equa bank. „Odhadci nemovitostí jsou součástí týmu řízení rizik a jsou zaměstnanci banky. Nastavují zásady oceňování majetku pro spolupracující odhadce a znalecké ústavy, pracují na stanovování pravidel banky pro oblast zajištění úvěrů. Dále poskytují konzultace a expertní náhledy pracovníkům obchodní sítě banky (např. hypotečním bankéřům) a dalším oddělením, která v rámci interních procesů spolupracují (schvalovatelé, back-office, správa pohledávek atd.). Tito pracovníci rovněž kontrolují ocenění nemovitostí, vyhodnocují rizika a vhodnost zajištění úvěrů danou nemovitostí, dále vypracovávají interní aktualizace ocenění,“ říká k postavení a kompetencím těchto pracovníků tisková mluvčí banky Kateřina Pospíšilová.

.

MINULÉ DÍLY V TÉTO SEKCI

.

Co se pracovního dne týče, ten je velmi různorodý. Část pracovní doby tráví v terénu, část za počítačem. A co odhadci dělají? Kateřina Pospíšilová vypočítává: „Práce v systému Banky  - vyhodnocení doručených ocenění z pohledu stanovené metodiky, vyhodnocení rizik, vhodnosti zajištění, stanovení obvyklé ceny, příp. definice podmínek akceptace. Konzultace obchodních případů, nestandardního a rizikového zajištění, což se děje jak v rámci banky, tak i ve spolupráci s odhadci. Odhadci rovněž provádějí v terénu prohlídky nemovitostí v rámci aktualizace ocenění a revize předložených ocenění,“ říká.

.

Představit si fungování banky nabízející hypotéky bez těchto expertů lze jen velmi těžko. To tisková mluvčí Equa banky Kateřina Pospíšilová potvrzuje: „Tito pracovníci napomáhají v procesu řízení rizik - při vyjasňování podmínek a také při posouzení vhodnosti daného zajištění.“Kdo je kdo v bance, 16. díl – odhadce nemovitostí

Diskutovat (0)