Kdo je kdo v bance, 17. díl - správa bankomatů


03. 08. 2012  00:12     BP.com     komentáře (0)

V oblíbeném seriálu vám představujeme zajímavé pozice v bance a agendu, kterou pracovníci na těchto pozicích vykonávají. Na pomoc si vždy přizveme někoho z vybrané tuzemské banky, aby nám s odhalováním tajemství ze světa „za bankovní oponou“ pomohl. V 17. dílu seriálu se s pomocí UniCredit Bank, Volksbank CZ a České spořitelny podíváme na správu bankomatů.

Ta hraje v každé bance klíčovou roli, protože vyjma poboček jsou bankomaty hlavním styčným bodem, díky němuž se lidé dostávají ke svým penězům uloženým v bankách. A tomu odpovídá pozornost, která je bankomatům v bankovních domech věnována.

Při správě o bankomaty mají banky obecně na výběr ze tří možností. Buď se o ni starají interně (sami), externě (s pomocí najaté firmy), anebo zmíněné dvě možnosti kombinují – to je vzhledem k nákladům na správu rozsáhlé pobočkové sítě, ale zároveň na nárok na bezpečnost nejčastější možnost. „Česká spořitelna spravuje sít bankomatů interně, vyjma dotace hotovosti u mimopobočkových bankomatů. Vzhledem k rozsahu činností, které řízení vyžaduje, tj. od výběru lokality, přípravy umístění až po standardní provozní a servisní záležitosti, jsou procesy rozprostřeny napříč celou bankou,“ říká Jan Holinka z tiskového oddělení České spořitelny. Podobné je to v UniCredit Bank: „UniCredit Bank spravuje svou síť čítající téměř 170 bankomatů primárně skrze interní oddělení tvořené manažery bankomatové sítě. Pro technické zajištění a údržbu bankomatů pak banka využívá i externích dodavatelů,“ vysvětluje mluvčí banky Petr Plocek.

Volksbank CZ outsourcuje ještě více, jak potvrzuje tisková mluvčí Lucie Hálová: „Provoz bankomatů pro nás zajišťuje externí firma v kombinaci interní podporou (pracovníci příslušné pobočky i centrální oddělení Platební karty). Externí partner spolupracuje na základě dvoustranné smlouvy a jeho činnost kontroluje vedoucí oddělení Platební karty Volksbank CZ.“

.

A co takové manažer spravující bankomatovou síť dělá? Vyčerpávající představu poskytne odpověď Petra Plocka z UniCredit Bank: „Manažer bankomatové sítě UniCredit Bank je součástí širšího týmu, který se zabývá distribuční, tedy primárně pobočkovou sítí banky. Vzhledem k oblibě bankomatů jakožto nástroje pro výběr - a v UniCredit Bank i pro vklad - hotovosti na účet, je manažer bankomatové sítě v kontaktu i s jinými odděleními banky, aby dokonale znal reakce a potřeby klientů banky, kteří používají naše platební karty. UniCredit Bank navíc jako jedna z mála bank vytváří i své vlastní požadavky na chod bankomatů a běžné konfigurace bankomatů upravuje na míru sobě a svým zákazníkům,“ říká Plocek a k náplni práce dodává: „Zodpovídá za celkový bezproblémový chod stávajících bankomatů a rovněž zajišťuje rozvoj sítě bankomatů nových. Rozvoj zahrnuje jak kvantitativní aspekty, tedy zvýšení počtu bankomatů na nových místech, tak kvalitativní, které přináší modernizaci a zdokonalení uživatelského komfortu a bezpečnosti našich klientů. Vhodným příkladem je zavedení osmdesáti tzv. chytrých bankomatů UniCredit Bank, které umožňují výběr i vklad hotovosti, hojně využívaný zejména podnikateli. Aktuálně je velice úspěšnou novinkou i možnost výběru bankovek v hodnotě 200, 1 000 a 2 000 korun, kterou naopak oceňují hlavně běžní klienti, kteří potřebují okamžitě konkrétní výši hotovosti k úhradě každodenních potřeb.“

.

U Volksbank CZ, jak bylo řečeno, vše obstarává externí společnost: „Externí partner zajišťuje instalaci, provoz, funkční připojení bankomatu do sítě, zpracování transakcí i servis. Dotaci (doplnění hotovosti) bankomatů, které nejsou přímo u pobočky, zajišťuje další externí firma pod dohledem oddělení Platební karty Volksbank CZ. Dotace bankomatů na pobočkách zajišťuje vždy pověřený pracovník pobočky,“ odkrývá pohled za oponu (bankomat) Hálová.

.

Nikoho nepřekvapí, že pracovní den manažera spravující síť bankomatů se točí kolem bankomatů. „Den manažera bankomatové sítě UniCredit Bank začíná obvykle poradou se svými kolegy, kde se řeší strategická i provozní agenda související s chodem bankomatů ve všech koutech České republiky. Dopoledne pak manažer obvykle věnuje řešení aktuálních dotazů z pobočkové sítě, a to jak z tradičních poboček, tak z tzv. franšízových, tedy licenčních, kterých letos přibude dokonce několik desítek včetně více jak čtyřiceti chytrých bankomatů. Odpoledne tráví manažer na vývoji nových aplikací a prvků pro ATM sítě a absolvuje několik porad ryze technického a odborného charakteru s externími dodavateli. V další části dne se manažer věnuje rozvoji sítě a řeší výběr nových lokalit pro ATM a domlouvání podmínek jejich umístění, která musí vyhovovat jak svou dostupností, tak zejména bezpečností pro klienty UniCredit Bank,“vysvětluje Plocek.Kdo je kdo v bance, 17. díl - správa bankomatů

Diskutovat (0)