Kdo je kdo v bance, 4. díl - produktový manažer


16. 02. 2012  01:22     Aleš Rod     komentáře (0)

V novém seriálu na webu BankovniPoplatky.com vám budeme představovat jednotlivé zajímavé pracovní pozice v bankách spolu s agendou, která je pro tyto pracovní posty standardní (bez ohledu na příslušnost k té či oné bance). Na pomoc si vždy přizveme někoho z bankovního domu na tuzemském trhu, aby nám s odhalováním tajemství ze světa za oponou pomohl. Ve čtvrtém díle našeho seriálu se věnujeme velmi důležité aktivitě – řízení rizik.

Banky působí na trhu, na kterém nabízí své produkty. Proto je logické, že v nich musí pracovat lidé, kteří tyto jednotlivé produkty spravují. Produktoví manažeři mají v bance velice důležitou úlohu. Zpravidla se jedná o specialisty s dlouholetou praxí, kteří znají nejen produktovou nabídku své vlastní banky, ale orientují se napříč trhem, a to nejen v ČR, ale i ve světě,” říká Zuzana Kalátová, tisková mluvčí ERA Poštovní spořitelny. “Vzhledem k tomu, že bankovní produkty jsou v podstatě výstupem, který si klienti nakupují, jsou v hierarchii bank zpravidla začleněni velice blízko nejvyššímu vedení banky, nebo jsou přímo vedeni členem představenstva banky,” dodává Kalátová. . Jak bylo řečeno, hlavní pracovní povinností produktových manažerů je správa jednotlivých produktů a služeb, jejich tvorba, vývoj a modifikace, nebo náhrada za jiné, konkurenceschopnější produkty. „Odborně se tomu říká řízení životního cyklu produktu. Produktoví manažeři mají za povinnost sledovat, jak jsou jednotlivé služby a produkty využívány klienty a reagovat na jejich potřeby. Zároveň, s ohledem na vývojové trendy, vytvářejí produkty nové. V poslední době je boom zejména v oblasti bankovních produktů navázaných na moderní technologie. V současnosti naši produktoví manažeři řešili třeba novou službu Era smartbanking, navázanou na chytré telefony a tablety. Kromě toho mají podstatný vliv na tvorbu cenové a úrokové politiky jednotlivých produktů,“ vysvětluje Zuzana Kalátová. . HRAJTE S FIO O SAMSUNG GALAXY S II! . Pracovní agenda produktového manažera je velmi úzce svázána s produktem (nebo produkty), které má ve svém portfoliu a o které se stará. „Produktový manažer vytváří celý produkt počínaje produktovými podmínkami, ceníkem, tiskopisy až do fáze nasazení do prodeje, přičemž zpravidla plně nebo částečně provádí i školení prodejců. Po zavedení produktu na trh provádí různé produktové úpravy s ohledem na reakce klientů a chování bankovního trhu.  V konečné fázi, kdy o produkt na trhu již není zájem, zajišťuje jeho bezproblémové zrušení,“ potvrzuje Kalátová z Poštovní spořitelny a říká, že běžný pracovní den produktového manažera vypadá na první pohled poměrně stereotypně a nudně, nicméně vzhledem k tomu, že jeho práce má přímý dopad na klienty a každé řešení je v podstatě specifické a nelze dopředu plně odhadnout reakci klientů, není tento první pohled úplně správný. „Konkrétně spočívá převážná část jeho činnosti v přípravě a obchodním nasazování produktů a produktových změn. Kromě této aktivity se na produktové manažery obracejí jednotliví zaměstnanci a někdy i klienti s řešením nestandardních požadavků, počínaje náměty na vylepšení stávajících produktů a konče nestandardními reklamacemi.“ . Jak Kalátová dodává, produktoví manažeři musí zohledňovat i vývoj legislativy a zapracovávat do produktů zákonné úpravy, které se v převážné míře týkají opatření proti praní "špinavých" peněz a ochraně spotřebitele. Všechny tyto požadavky, ať už klientské tak legislativní, se pak snaží uvádět na trh tak, aby co nejméně zatěžoval klienta administrativními úkony. „K produktovým manažerům se dostal např. i takový případ, kdy klient zapomněl PIN ke své platební kartě proto, že se na obchodním místě lekl člověka převlečeného za maskota banky. Klient pak žádal bezplatnou mimořádnou výměnu karty, protože zapomenutí PINu mu vlastně dle jeho vyjádření způsobila banka svým maskotem,“ usmívá se tisková mluvčí Era PS. Naší závěrečnou obligatorní otázkou v každém díle seriálu je, proč by banka bez produktových manažerů nemohla fungovat? „Velice stručně lze říci, že bez produktových manažerů by neměla banka co prodávat klientům,“ odpovídá Zuzana Kalátová.


Kdo je kdo v bance, 4. díl - produktový manažer

Diskutovat (0)