Kdo je kdo v bance, 5. díl - řízení rizik


21. 02. 2012  01:50     AR     komentáře (0)

V novém seriálu na webu BankovniPoplatky.com vám budeme představovat jednotlivé zajímavé pracovní pozice v bance spolu s agendou, která je pro tyto pozice standardní (bez ohledu na příslušnost k té či oné bance). Na pomoc si vždy přizveme někoho z banky na tuzemském trhu, aby nám s odhalováním tajemství ze světa za oponou pomohl. V pátém díle našeho seriálu se věnujeme velmi důležité aktivitě – řízení rizik.

Díky řízení rizik (anglicky Risk Managementu) se bankám daří minimalizovat nebezpečí plynoucí z jejích aktivit a udržovat vysokou efektivnost. O tom svědčí i fakt, že ve struktuře jednotlivých bank přikládají těmto oddělením velkou váhu. Například v LBBW Bank se divize Risk Managementu se skládá ze tří oddělení. „Máme úvěrové oddělení, oddělení řízení portfolia (portfolio management) a oddělení úvěrové administrace spolu s back office úvěrového oddělení“, upřesňuje tisková mluvčí banky Martina Lambert. Co má na starosti úvěrové oddělení? „Risk manažer v úvěrovém oddělení se stará o to, aby banka půjčovala peníze pouze takovým fyzickým osobám, firmám či jiným subjektům u kterých má dostatečnou míru jistotu, že půjčené peníze splatí bance zpět,“ vysvětluje Martina lambert. . HLASUJTE V ANKETĚ O NEJABSURDNĚJŠÍ BANKOVNÍ POPLATEK 2011! . „Řízení portfolia (portfolio management) má na starosti řízení veškerých rizik v bance, konkrétně zodpovědnost za následující oblasti v rámci řízení rizik – úvěrové riziko, tržní riziko, operační rizika, IT zabezpečení, nastavování úvěrových politik a její monitoring, management podvodných úvěrových transakcí a jejich řešení, správa a vymáhání veškerých pohledávek Banky, dále zodpovědnost za reporting týkající se řízení rizik napříč celou Bankou, mateřské společnosti a regulátorovi, vytváří scoringové modely pro posuzování úvěrových rizik, monitoruje rizika, analyzuje rizikové události a nastavuje kontrolní systémy, poskytuje informace,“ říká Lambert. „Součástí oddělení je i tým oceňování nemovitostí. Ten se stará o to, aby zajištění bylo v bance jak obsahově tak metodicky správně zajištěno. Jde především o to, aby nemovitost byla bankou správně oceněna a neměla právní vady. (např. nedořešené právní vztahy, přístup k nemovitosti apod.). Nesprávné ocenění by totiž mohlo vést k nesprávnému pohledu na výši rizika poskytnutého úvěru a na rizikovost portfolia banky,“ dodává. „Ředitelé těchto oddělení reportují přímo generálnímu řediteli banky,“ dodává Lambert informaci, která jen podtrhuje důležitost těchto oddělení. . Pracovní den zaměstnanců oddělení řízení rizik není na první pohled ničím zajímavý, kancelářská práce s počítačem, analytická činnost – zkrátka sedavé zaměstnání bankéře. „Den se obvykle dělí na rutinní proces, účasti na různých jednáních a v neposlední řadě řešení nestandardních situací (pokud se vyskytnou). V průběhu pracovního dne se manažer ú.r. stará především o přípravu, analyzování, vyhodnocování a schvalování nových úvěrových případů. Nedílnou součástí pracovního dne je ale i sledování platební disciplíny klientů, tedy monitoring klientů s již poskytnutým úvěrem. V případě platební delikvence nebo negativního ekonomického vývoje klienta pak banka rozhoduje o vhodné reakci, což bývá především právě komunikace s klientem o možných způsobech řešení situace,“ podává ucelené informace o agendě pracovníků LBBW Martina Lambert. Je zkrátka fakt, že měření a řízení rizik představuje jeden z nejdůležitějších procesů pro fungování banky. „Díky řízení úvěrových, tržních a operačních rizik dokáže banka minimalizovat rizika plynoucí z jejích aktivit a udržovat vysokou efektivitu. Tímto obezřetným přístupem k možným rizikům ochraňuje především vkladatele, kteří si peníze do banky ukládají,“ říká Lambert.


Kdo je kdo v bance, 5. díl - řízení rizik

Diskutovat (0)