Kdo je kdo v bance, 6. díl - hlavní ekonom


16. 03. 2012  01:56     BP.com     komentáře (0)

Ve čtenáři oblíbeném seriálu na webu BankovniPoplatky.com vám představujeme zajímavé pozice v bance spolu s agendou, která je pro tyto pozice charakteristická. Na pomoc si vždy přizveme někoho z vybrané banky, aby nám s odhalováním tajemství ze světa za oponou pomohl. V šestém díle se zaměříme na pozici, o jejíž náplni se toho zas tak moc neví – hlavním ekonom.

Jelikož se banky pohybují uprostřed složitého světa financí a jejich činnost je velmi závislá na vývoji jednotlivých odvětví i makroekonomickém vývoji hospodářství jako celku, potřebují někoho, kdo tuto problematiku sleduje a dokáže včas upozornit na možné změny dotýkající se bankovní činnosti nebo jednotlivých klientů. Takovým člověkem je hlavní ekonom.

„Hlavní ekonom zodpovídá za to, aby banka měla co nejhlubší znalost minulého a současného a co nejvěrohodnější odhad budoucího ekonomického vývoje,“ prozrazuje hlavní ekonom Raiffeisenbank Pavel Mertlík. Tomu odpovídá i poměrně vysoké postavení v hierarchii banky s úzkou vazbou na nejvyšší management. „Hlavní ekonom bývá v hierarchii banky zařazen na úroveň B-1 nebo B-2, typicky reportuje výkonnému řediteli divize Treasury nebo generálnímu řediteli. Řídí zpravidla malý tým ekonomických expertů - makroekonomů a akciových analytiků,“ říká Mertlík.

.

Zajímá vás, co takový hlavní ekonom dělá? Gró jeho práce leží v počítači a analýzách dat. „Hlavní ekonom je vznešený titul pro ředitele odboru ekonomického výzkumu. Hlavní ekonom zodpovídá za výzkum a jeho výsledky, tj. makroekonomické prognózy a prognózy vývoje finančních trhů, za jejich komunikaci vůči zbytku banky, tj. vnitřním klientům - od představenstva po jednotlivé obchodníky, i vůči vnějším klientům - těmi jsou především korporátní klienti, ale také např. privátní klienti. A samozřejmě také za komunikaci výsledků výzkumu vůči široké veřejnosti, jak odborné, tak laické,“ dokumentuje hlavní náplň své práce  Pavel Mertlík z Raiffeisenbank. „V praxi to znamená vydávání pravidelných výzkumných publikací (deníky, týdeníky, měsíčníky, čtvrtletníky), prezentace na akcích pro klienty, vystupování na konferencích, komunikace s médii. Hlavní ekonom musí být zároveň manažer malého týmu a zároveň expert ve svém oboru, jímž je makroekonomie a makroekonomická analýza. Běžným standardem je odborné vzdělání na úrovni PhD. Jakl vyplývá z výše uvedeného, mezi klíčové kompetence pro tuto práci patří dobré komunikační schopnosti, ústní i písemné, v angličtině i češtině.“

Kdo by si však myslel, že práce hlavního ekonoma je jednotvárná a nudná, spletl by se. Ačkoliv zmíněné posedávání za počítačem by k tomu mohlo svádět. „Velkou část pracovní doby tráví hlavní ekonom u počítače, studuje ekonomická data a nejrůznější další informace ovlivňující ekonomický vývoj a finanční trhy. Často je ale také na cestách za klienty nebo na nejrůznější odborná fóra. V bance se účastní jednání řady výborů, jako např. Výboru pro řízení aktiv a pasiv (ALCO) a porad, kde referuje o aktuálním a očekávaném ekonomickém vývoji,“ potvrzuje Mertlík.

 

 

.

Standardní otázkou na závěr našeho seriálu je, proč banka bez dané pozice nemůže fungovat? Poté, co bylo napsáno výše, odpověď Pavla Mertlíka možná překvapí: „Banka bez hlavního ekonoma a týmu ekonomického výzkumu fungovat může. Řada malých bank takové pozice nemá. Pak ale musí získávat výsledky výzkumu z externích zdrojů a nemůže klientům poskytovat srovnatelný servis jako banky se silným výzkumným týmem, které dokážou klientům kvalifikovaně odpovědět na otázky typu "jaký očekáváte kurz koruny v příštím roce?" "jak poroste spotřebitelská poptávka?" "mám si zafixovat dnešní úroveň úrokových sazeb, nebo mám ještě počkat?". Chce-li banka kvalitně obsluhovat korporátní klientu a privátní investory, bez ekonomických analytiků se neobejde,“ říká Mertlík a dodává, že potřeba vlastního výzkumného týmu méně tlačí menší banky s orientací na retailové bankovnictví. „Ano, nebo banka přednostně nebo výhradně se orientující na "mass market" a příslušné produkty – běžné a spořicí účty, termínované vklady, spotřebitelské úvěry. Taková banka si vystačí s externě dodávaným výzkumem, který slouží především pro její vnitřní potřeby, jako je rozpočtování nebo finanční plánování,“ zakončuje hlavní ekonom Raiffeisenbank Pavel Mertlík.Kdo je kdo v bance, 6. díl - hlavní ekonom

Diskutovat (0)