Kdo je kdo v bance, 8. díl - právník


30. 03. 2012  03:45     BP.com     komentáře (0)

V oblíbeném seriálu vám představujeme zajímavé pozice v bance spolu s agendou, která je pro tyto pozice charakteristická. Na pomoc si vždy přizveme někoho z nějaké tuzemské banky, aby nám s odhalováním tajemství ze světa za oponou pomohl. V osmém díle se zaměříme na pozici, jež už nejednou vytrhla trn z paty.

Postavení pracovníka právního oddělení v hierarchii banky je poměrně významné. Ačkoliv se nepodílí na přímém prodeji bankovních produktů, právníky zpracované podklady pro tuto činnost jsou klíčové. „Právní oddělení patří mezi důležité neobchodní útvary banky. V ČSOB je přímo podřízené generálnímu řediteli a vnitřně se dále člení na menší týmy specializované na různé oblasti činnosti banky,“ zprostředkovala nám odpověď pracovníků právního oddělení Československé obchodní banky Pavla Hávová, tisková mluvčí banky. Právníci jsou ve své agendě samozřejmě vázáni aktuálně účinnou legislativou.

. VÍCE DÍLŮ SERIÁLU NALEZNETE V SEKCI FINANČNÍ GRAMOTNOST ,

Co takový právník dělá? „Především by měl sledovat stav a vývoj české a evropské legislativy a promítat ho do každodenní práce banky. Hlavní úlohou právního oddělení je poskytování právní podpory dalším útvarům banky. Někteří členové pomáhají vyjednávat smluvní podmínky s klienty nebo dodavateli, jiní zabezpečují soulad vnitřních pravidel banky s právními předpisy. Zvláštní tým řeší soudní spory,“ vysvětluje Hávová. Při své práci si právníci užijí zejména kancelářské práce. Počítače, dokumenty, paragrafy… „Většina právníků nyní pracuje na centrále. Cestují zejména ti, kteří zastupují banku v soudních a jiných řízeních. Častá jsou externí jednání s různými úřady, spolupracujícími advokáty, notáři a samozřejmě s klienty,“ potvrzuje Hávová.

.

Zajímavou otázkou je v tomto případě náš tradiční dotaz, a sice proč by banka bez právníků nemohla fungovat? „Bankovnictví je sofistikovaný obor, který je z řady důvodů regulován množstvím právních předpisů. Nezbytnou podmínkou dlouhodobě úspěšného fungování v tomto odvětví je dodržování pravidel obezřetného chování v souladu s právními předpisy i vnitřními směrnicemi banky. Právníci přispívají k tomu, aby postupy banky byly v souladu s nastavenými pravidly, a jsou tak podstatnou součástí vnitřních kontrolních mechanismů banky,“ tlumočí názor právního oddělení Pavla Hávová.Kdo je kdo v bance, 8. díl - právník

Diskutovat (0)