Kdo je kdo v bance, 9. díl – manažer EU projektů


20. 04. 2012  13:45     ar     komentáře (2)

V oblíbeném seriálu vám představujeme zajímavé pozice v bance spolu s agendou, která je pro tyto pozice charakteristická. Na pomoc si vždy přizveme někoho z nějaké tuzemské banky, aby nám s odhalováním tajemství ze světa za oponou pomohl. V devátém díle se zaměříme na pozici, která je díky členství ČR v Evropské unie nedílnou součástí každé banky nabízející korporátní služby.

K práci každé banky, která má ve své nabídce služby pro korporátní klienty, patří bezesporu zajišťování podpory při realizaci projektů financovaných z fondů Evropské unie. Jistě, člověk nemusí s celou tou situací kolem Evropské unie souhlasit, nicméně možnost kofinancování z výhodným kapitálem s nálepkou EU nelze opomíjet. A ví to i Petra Klůnová, manažerka Evropského kompetenčního centra UniCredit Bank. Také vás zajímá, jaké je postavení oddělení v hierarchii banky? „Oddělení Evropské kompetenční centrum - dotační poradenství (dále jen ECC) je součástí specializovaného útvaru Firemní kompetenční centrum a hierarchicky patří do úseku Firemní a mezinárodní klientela. Organizační zařazení ECC vyplývá do značné míry z převažujícího charakteru klientů,“ říká Klůnová a dodává informace o unikátním postavení banky: „Vedle poradenské části je potřeba zmínit jedno specifikum UniCredit Bank, které vyplývá z exkluzivní role banky coby finančního manažera státu pro výplatu dotací z EU a státního rozpočtu. Agenda této části Firemního kompetenčního centra, oddělení Distribuce fondů, je tedy úzce spjatá se zajištěním těchto služeb.“

.

DALŠÍ DÍLY SERIÁLU KDO JE KDO NALEZNETE ZDE!

.  

Pracovníci oddělení Evropského kompetenčního centra UCB se zabývají velmi pestrou agendou. „Popis práce poradců Evropského kompetenčního centra je skutečně poměrně pestrý, což je dáno zejména charakterem dotačního trhu a jeho specifiky. Zjednodušeně řečeno patří do agendy ECC v bance drtivá většina činností jakkoli spojených s dotacemi, resp. podporou z veřejných zdrojů obecně. Fondy Evropské unie jsou díky svému objemu a významu s odstupem na prvním místě, běžně však řešíme i projekty financované ze státního rozpočtu nebo ve formě investičních pobídek, výjimkou nejsou ani mezinárodní programy,“ vysvětluje Klůnová, který i vypočítává hlavní povinnosti poradců. „Poradci ECC mají v zásadě dva hlavní úkoly - jednak poskytovat podporu klientům banky při získávání těchto prostředků pro financování jejich investic a zároveň podporovat kolegy v obchodní síti při zpracování jednotlivých obchodních případů. Nezanedbatelná část činnosti ECC je směřována i do oblasti produktové, marketingové a vzdělávací,“ říká Petra Klůnová.

.

Evropské kompetenční centrum UniCredit Bank se, očima Petry Klůnové, zabývá následujícími činnostmi.

 

„Informujeme klienty o aktuálních dotačních příležitostech, provádíme analýzu investičního záměru klienta a jeho dotačních možností, podáváme informace o výhodách a rizicích dotačního trhu, poskytujeme podporu při přípravě projektové žádosti a v průběhu realizace projektu, řídíme vztahy s externími partnery banky - poradenskými firmami, provádíme hodnocení rizik v dotačních projektech pro potřeby úvěrových návrhů a navrhujeme vhodná řešení, podílíme se na vývoji specifických úvěrových řešení pro financování dotačních projektů (tzv. euroúvěr), vykonáváme lektorskou činnost na konferencích a seminářích apod. Je potřeba také zmínit, že servis Evropského kompetenčního centra je poskytován klientům zdarma. Zpoplatněno je samotné zpracování žádosti a další služby administrativního charakteru, vykonávané externími partnery banky.“

.

 A jak vypadá takový běžný pracovní den na oddělení? Zde je podrobný popis… „Všední den poradce Evropského kompetenčního centra začíná typicky brzy ráno odjezdem ke klientům do regionu. Po schůzce a návratu do kanceláře, kde najde poradce množství méně či více urgentních e-mailů, vyřizuje nezbytnou operativu. Jde na oběd s kolegy, kde řeší aktuální události a jejich dopady na činnost oddělení, po obědě se pak věnuje dopoledním případům a posílá klientům slíbené informace. Následuje schůzka s kolegy z jiných útvarů v rámci právě probíhajícího interního projektu. Poté dostane poradce k připomínkám nový marketingový leták a je zároveň požádán o zodpovězení několika otázek pro média. Zbytek odpoledne věnuje řešení klientských záležitostí z předcházejících dnů a na závěr plánuje program schůzek do konce týdne,“ ukazuje Klůnová, že pracovníci banky se rozhodně nenudí.

.

A podle Klůnové by nabídka služeb bankou nebyla bez oddělení Evropského kompetenčního centra kompletní. „Dotace a nejrůznější pobídky jsou již řadu let běžnou součástí investičního prostředí v České republice. Klienti dnes od banky automaticky očekávají podporu při získávání těchto finančních prostředků pro spolufinancování jejich investic, dotační poradenství a financování se tak stalo standardní součástí bankovní obsluhy klienta. Poradci Evropského kompetenčního centra jsou profesionálové v oboru, kteří během své profesní kariéry získali zkušenosti s agendou EU fondů ve státních institucích nebo renomovanými poradenských společnostech. Mají nezastupitelnou roli při poskytování expertní podpory bankovním poradcům a jejich klientům ve všech fázích realizace dotačních projektů, při strukturování financování, vyhodnocení podmínek dotačních programů a s tím spojených úvěrových rizik nebo např. při komunikaci se státními institucemi.“Kdo je kdo v bance, 9. díl – manažer EU projektů

Diskutovat (2)