Kdo je kdo v bance,14. díl - privátní bankéř


25. 06. 2012  13:21     Bp.com     komentáře (0)

V oblíbeném seriálu vám představujeme zajímavé pozice v bance a agendu, kterou pracovníci na těchto pozicích vykonávají. Na pomoc si vždy přizveme někoho z vybrané tuzemské banky, aby nám s odhalováním tajemství ze světa za oponou pomohl. Ve 14. díle seriálu osvětlíme, co dělá pracovník na pozici s názvem „privátní bankéř“.

Jak název napovídá, privátní bankéř je mnohem blíže spojen s jednotlivými klienty. A je to tak proto, že tito klienti představují pro banku velmi důležitý bonitní okruh, protože si u banky ukládají větší množství finančních prostředků. Tomu odpovídá i postavení privátního bankovnictví v hierarchii banky. „Oddělení privátního bankovnictví je nejvyšším segmentem nabízených bankovních služeb. Odbor privátního bankovnictví, je součástí obchodního úseku a je přímo řízen členem představenstva, který je ředitelem privátního bankovnictví,“ říká Monika Veselá, PR manažerka z J&T Banky, tedy banky, která s privátní klientelou úzce spolupracuje.  

.

Ačkoliv jsme z bank zvyklý slýchat o tom, že banka nerozlišuje mezi jednotlivými typy klientů, není to tak úplně pravda. Privátní bankéři věnují svým klientům speciální péči, na kterou jsou tyto klienti zvyklí, ale zároveň za ně kopou u samotné banky, která je zaměstnává. „Privátní bankéři mají dvojí roli, jsou reprezentantem banky ve vztahu ke klientovi a zároveň jsou v podstatě zástupcem klienta dovnitř banky. Ve vztahu s klientem vystupují jménem odborníků a expertů uvnitř banky, kteří se z kapacitních důvodů nemohou s klienty pravidelně setkávat. Přináší tak klientům aktuální informace a expertízu nejen z oblasti financí,“ říká Veselá a vysvětluje i druhou roli: „Na druhou stranu jsou pro banku reprezentanty potřeb klientů, víme tak, co klienti řeší, co je zajímá a jaké produkty by chtěli v nabídce nalézt. V podstatě oběma stranám pomáhají neustále se zlepšovat a díky tomu se těšit ze společných úspěchů,“ dokládá Monika Veselá.

.

Zajímá vás, co od banky očekává klient, který svým majetkem spadá do segmentu privátního bankovnictví? „Naší filozofii přístupu ke klientům lze rozdělit do tří oblastí, tedy peníze vydělat, majetek ochránit a v neposlední řadě pomoci si peníze užívat. To jsou v kostce hlavní kompetence a povinnosti pracovníků privátního bankovnictví. Jde tedy především o propojení expertů například z obchodování na burze či z oblasti finančních trhů, kteří jsou uvnitř banky, s našimi klienty,“ vysvětluje Veselá. Privátní bankéři v podstatě nabízí klientům nejen zajímavé investiční příležitosti, které jsou jim schopní vytvořit na míru, ale také zabezpečují správu portfolia, strukturování majetku a poradenství. A mnohdy ještě více…. „Díky službám J&T Concierge mohou bankéři svým klientům pomoci plnit veškerá jejich přání - ať už shánějí dárek pro někoho blízkého, či plánují dovolenou nebo třeba chtějí koupit nemovitost. Privátní bankéř si je s klientem velmi blízký, zná nejen jeho a jeho potřeby, ale také věci, které řeší ať už v soukromí či v profesním životě. Jedná se o velmi důvěrný vztah.“Kdo je kdo v bance,14. díl - privátní bankéř

Diskutovat (0)