Kniha Patrika Nachera:
Práce kvapná, málo platná, a jednou jsi dole, jednou nahoře


22. 01. 2020  00:22     Redakce BP     komentáře (0)

STŘEDEČNÍ SERIÁL - KNIHA KONEC FINANČNÍCH NEGRAMOTŮ V ČECHÁCH: Život je jen náhoda, jednou jsi dole jednou nahoře, život plyne jak voda...a co to má společného s finanční gramotností? Hodně.

Kniha Patrika Nachera: Práce kvapná, málo platná, a jednou jsi dole, jednou nahoře
Práce kvapná málo platná – aneb rychlá půjčka může způsobit dlouhodobé problémy. Přemýšlejme, když si bereme úvěr. Je to zodpovědné rozhodování, které má několik fází. V první jde o to, jestli vůbec budeme danou věc kupovat, ve druhé jestli si na nákup musíme půjčovat, či využijeme vlastních zdrojů. Ve třetí fázi, pokud na první dvě fáze máme kladné odpovědi, si vybíráme nejvhodnější finanční produkt a teprve ve čtvrté fázi nejvýhodnější finanční instituci (to je porovnání v pasáži „Dvakrát měř, jednou řeŠ“). Jak je tedy vidět, standardní rozhodování o úvěru a jeho výběr by měly trvat nějakou dobu, tudíž úvěry schválené za pár minut a půjčky na počkání by pro nás neměly mít za normálních okolností (s výjimkou mimořádné situace, kdy využijeme mikropůjčku viz přísloví „Co je malé, to je hezké“) žádnou přidanou hodnotu. Pamatujme si, že „kdo pospíchá s úvěrem, bude mít dost času toho litovat“, jak praví parafráze dánského přísloví, kde v originále si slovní spojení „s úvěrem“ nahraďte původním „se svatbou“. I přesto nám je některé banky a úvěrové instituce nabízejí jako nadstandard, moderní styl bankovnictví a proklientské opatření. Jedna banka dokonce nedávno přišla s online schvalováním úvěrů, kde vyřízení žádosti a vyplnění formuláře údajně zabere jen 5 minut, a samotné schvalování dokonce pouhých 30 vteřin! Tak nevím, jestli je zcela přirozené, že za pět a půl minuty je zprocesované něco, co je základem pro vzájemný dlouholetý vztah. Jiná nebankovní úvěrová instituce zase na extrémní rychlosti schválení úvěru a zaslání peněz (do 15 minut od schválení) postavila svoji televizní reklamní kampaň. Jednou věcí je cenu úvěru porovnávat, jinou pak si všechno v klidu promyslet a zkalkulovat ve vztahu k rodinnému rozpočtu a dalším kritériím. Ušetřené hodiny a minuty na počátku nás mohou mrzet celé roky (a to se netýká jen půjček, ale obecně netrpělivosti při podepisování smluv, jak najdete u přísloví „Trpělivost růže přináší“). TIP pro naši orientaci: platí zde nepřímá úměra – čím snadněji, bezstarostněji a rychleji máme možnost získat úvěr, tím překvapivě hůře pro nás, protože můžeme něco podstatného přehlédnout. Tím samozřejmě nepropaguji a nehájím opak, tedy zbytečné papírování a někdy až šikanózní administrativu. Když to shrnu, „minutová“ půjčka pro nás nemá užitek, hodinový manžel ano.

Pamatovat na zadní kolečka – aneb nechceme-li být nervózní a vystresovaní při jakýchkoliv životních změnách, výkyvech a neočekávaných situacích, musíme si vytvářet rezervy, prostě si něco „odkládat pro strýčka Příhodu“. A to zejména v období, kdy se nám daří lépe, máme vyšší příjmy či nižší výdaje nebo když získáme nějakou mimořádnou odměnu, něco vyhrajeme či zdědíme. Měli bychom se tedy chovat úplně jinak než stát, který se i v době ekonomického růstu zadlužuje a nevytváří si rezervy na horší časy (více u přísloví „Když dva dělají totéž, nemusí to být totéž“). Jedna věc je žít naplno, šťastně a plnohodnotně a druhá pak nesmyslně utrácet jen proto, že aktuálně mohu. To se ale zítra nebo za měsíc může radikálně změnit. Navíc kvalita života není o hromadění věcí, o nákupech nesmyslů, které často ani nepoužijeme. TIP: rezerva by měla být schopna pokrýt půl roku našich běžných, pravidelných a povinných (mandatorních) výdajů. Stejně tak, když uvažujeme o hypotéce, kromě samotné akontace, bychom měli mít bokem připravenou zálohu na minimálně šest splátek (více o tom v části „Můj dům můj hrad“). Stát se může cokoliv, život je nepředvídatelný a nemáme vždy a vše ve svých rukách.

Jednou jsi dole, jednou nahoře – aneb nemůžeme se celý život mít kontinuálně báječně a skvěle, respektive neměli bychom se kvůli změně životního standardu zadlužovat. Je to jako na houpačce a příčinou zhoršené finanční situaci ani nemusí být negativní příčina a důvod, ale i ryze pozitivní událost – například narození dítěte. Je pak zcela přirozené, že ztrátou jednoho příjmu na straně jedné, a naopak jedním novým výdajem na straně druhé, jsou naše finance omezenější, a tudíž i naše životní úroveň, úhlem pohledu peněz, nižší a horší. Musíme se v té chvíli naučit změnit životní priority, jinak se chovat, hledat v sobě jiné jistoty, změnit svoje spotřebitelské a konzumní chování, méně utrácet. Řešením rozhodně není vzít si půjčku, uměle si zlepšit finanční situaci, a zdánlivě se tak vrátit na původní životní úroveň. Jakkoliv je to těžké, neboť „zvyk je železná košile“, v úplně nejhorším případě bychom si měli připomínat starou pravdu, že „chudoba cti netratí“. Mimochodem lidé, kteří se dostali do horší finanční situace a změnili své konzumní chování, začali šetřit a věnovat se jiným aktivitám, často po počáteční „kocovině“ potvrzují, že jejich život získal nečekanou dynamiku a nový smysl. Tito lidé začali mít radost i z maličkostí a často zjišťují, že dobrý život nemusí být dlážděn penězi, věcmi, majetkem a luxusem.

Další díly našeho seriálu o knize Konec finančních negramotů v Čechách si můžete přečíst ZDE!

NOVOU KNIHU PATRIKA NACHERA SI MŮŽETE ZAKOUPIT PŘÍMO ZDE!

Konec negramotůKniha Patrika Nachera: Práce kvapná, málo platná, a jednou jsi dole, jednou nahoře

Diskutovat (0)