Komerční banka:
Čistý zisk za rok 2012 dosáhl 14,0 miliardy Kč


13. 02. 2013  18:17     tz     komentáře (0)

Objem úvěrů poskytnutých klientům Skupiny KB v roce 2012 vzrostl o 4,1 % na 469,1 miliardy Kč. Objem vkladů od klientů stoupl o 3,3 % na 579,1 miliardy Kč.

Komerční banka: Čistý zisk za rok 2012 dosáhl 14,0 miliardy Kč
Meziroční výše konsolidovaných výnosů se téměř nezměnila (pokles o 0,2 % na 32,7 miliardy Kč), podobně tak tomu bylo u provozních výnosů (nárůst o 0,2 % na 13,5 miliardy Kč). Výrazného poklesu o 74,5 % na 1,9 miliardy Kč bylo dosaženo u nákladů rizika zejména v důsledku opravné položky vůči hodnotě řeckých vládních dluhopisů zaúčtované v roce 2011. Nižší náklady rizika byly proto hlavním motivem meziročního nárůstu zisku náležejícího akcionářům KB o 47,3 % na 14,0 miliard Kč. KB vybudovala pevný základ pro další rozvoj svého podnikání. Skupina vykázala jádrovou Tier 1 kapitálovou přiměřenost podle standardů Basilej II ve výši 14,7 %. Likvidita vykázaná poměrem čistých úvěrů a depozit zůstala vynikající, na 78,0 %. Představenstvo KB rozhodlo navrhnout dozorčí radě a valné hromadě výplatu dividendy ve výši 8 687 milionů Kč, což je 230 Kč na jednu akcii a představuje výplatní poměr 62,7 % z čistého zisku náležejícího akcionářům Banky. To odpovídá hrubému dividendovému výnosu 5,7 % při porovnání s uzavírací cenou akcie na konci roku 2012.

Hlavní události

· Komerční bance úspěšně rostl objem depozit (o 3,3 %) a objem poskytnutých úvěrů KB rostl
rychleji než celý trh (o 4,1 %).
· Skupina KB dokončila přípravu na působení v posíleném penzijním systému České republiky.
Od začátku roku 2013 začali klienti vstupovat do nových penzijních fondů spravovaných
KB Penzijní společností.
· Počet klientů v Penzijním fondu KB vzrostl meziročně o výrazných 12,8 % na 571 000.
V souladu s novou regulací spravuje od 1. ledna 2013 transformovaný penzijní fond
KB Penzijní společnost.
· Komerční banka obhájila prestižní ocenění Banka roku 2012. V jedenáctileté historii ankety
organizované společností Fincentrum zvítězila KB již popáté. Skupina KB se umístila na
stupních vítězů v šesti ze třinácti vyhlašovaných kategorií.

Komentář generálního ředitele

Navzdory náročnému prostředí dosáhla Skupina Komerční banky v roce 2012 velmi dobrého
výsledku díky správnému nastavení svého obchodního modelu a silnému vztahu se svými klienty.
Zatímco ekonomické podmínky budou i v tomto roce náročné a tržní úrokové sazby zůstanou na
velmi nízké úrovni, my se musíme zaměřit na disciplinované řízení nákladů, rozvoj našich
dlouhodobých vztahů s klienty a využití silných stránek KB.

Henri Bonnet

Předseda představenstva a generální ředitel

PŘÍLOHA

Konsolidované hospodářské výsledky k 31. prosinci 2012 podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Výkaz zisků a ztrát
(mil. Kč, neauditované)

1. ledna – 31. prosince 2012

1. ledna – 31. prosince 2011

Meziroční změna

Čisté úrokové výnosy

21 947

22 190

-0,1 %

Čisté poplatky a provize

7 018

7 305

-3,9 %

Čistý zisk z finančních operací

3 598

3 157

14,0 %

Ostatní výnosy

126

111

13,5 %

Čisté provozní výnosy

32 689

32 764

-0,2 %

Personální náklady

-6 787

-6 526

4,0 %

Všeobecné provozní náklady

-5 019

-5 155

-2,6 %

Odpisy, znehodnocení majetku a prodej majetku

-1 707

-1 809

-5,6 %

Provozní náklady

-13 512

-13 490

0,2 %

Hrubý provozní zisk

19 177

19 274

-0,5 %

Náklady rizika

-1 871

-7 325

-74,5 %

z toho Náklady rizika bez cenných papírů

-1 871

-1 969

-5,0 %

Čistý provozní zisk

17 307

11 949

44,8 %

Zisk z majetkových účastí

121

81

49,4 %

Podíl na zisku účastníků penzijního připojištění

-489

-575

-15,0 %

Čistý zisk před zdaněním

16 938

11 455

47,9 %

Daň z příjmů

-2 708

-1 738

55,8 %

Čistý zisk

14 230

9 717

46,4 %

Menšinový zisk

278

243

14,4 %

Čistý zisk náležející akcionářům Banky

13 953

9 475

47,3 %

 

Rozvaha
(mil. Kč, neauditované)

31. prosince 2012

31. prosince 2011

Změna od zač. roku

Aktiva

786 836

754 810

4,2 %

Hotovost a účty u centrálních bank

28 057

16 980

65,2 %

Pohledávky za bankami

64 111

101 393

-36,8 %

Úvěry a pohledávky za klienty (čisté)

451 547

434 386

4,0 %

Cenné papíry

196 706

164 260

19,8 %

Ostatní aktiva

46 415

37 791

22,8 %

Pasiva

786 836

754 810

4,2 %

Závazky vůči bankám

38 901

37 454

3,9 %

Závazky vůči klientům

579 067

560 700

3,3 %

Emitované cenné papíry

19 624

18 338

7,0 %

Ostatní pasiva

48 666

50 465

-3,6 %

Podřízený dluh

0

6 002

Splacen

Vlastní kapitál celkem

100 577

81 850

22,9 %

 

Hlavní ukazatele

30. září 2012

30. září 2011

Meziroční změna

Kapitálová přiměřenost (ČNB, Basilej II)

14,7 %

14,6 %

 

Přiměřenost Tier 1 (ČNB, Basilej II)

14,7 %

13,4 %

 

Celkový kapitálový požadavek (miliard Kč)

29,3

30,4

-3,8 %

Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku (miliard Kč)

24,7

25,8

-4,1 %

Čistá úroková marže (č. úrok. výnosy/prům. aktiva nesoucí úrok)

3,1 %

3,3 %

 

Poměr čistých úvěrů a depozit

78,0 %

77,5 %

 

Poměr čistých úvěrů a depozit (bez klientských aktiv v PF KB)

82,5 %

81,6 %

 

Poměr provozních nákladů a výnosů

41,3 %

41,2 %

 

Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE)

15,8 %

12,3 %

 

Rentabilita průměrných aktiv (ROAA)

1,8 %

1,3 %

 

Zisk na akcii (Kč), anualizováno

369

250

47,8 %

Průměrný počet zaměstnanců

8 758

8 735

0,3 %

Počet poboček (KB v ČR)

399

397

+2

Počet bankomatů

702

693

+9

Počet klientů (KB)

1 602 000

1 602 000

+0,0 %

 

Obchodní výsledky drobného bankovnictví – přehled

31. prosince 2012

Meziroční změna

Hypotéky občanům

– celkový objem

133,3 miliardy Kč

8 %

– celkový počet

110 000

8 %

Úvěry ze stavebního spoření (MPSS)

– celkový objem

49,3 miliardy Kč

-4 %

– celkový počet

124 000

-11 %

Spotřebitelské úvěry (KB + ESSOX)

– celkový objem

27,5 miliardy Kč

-0 %

Úvěry malým podnikům a podnikatelům

– celkový objem

28,9 miliardy Kč

4 %

Aktivní kreditní karty

– počet celkem

209 000

-3 %

– z toho občanům

161 000

-1 %

Aktivní debetní karty

– počet celkem

1 403 000

-3 %

Předepsané pojistné (KP)

 

6,1 miliardy Kč

-10 %

 Komerční banka: Čistý zisk za rok 2012 dosáhl 14,0 miliardy Kč

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2021 na poplatcích již celkem zaplatili

14121740440

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

3


ČÍSLO TÝDNE - 3 o tolik procent vzrostla v dubnu 2021 v České republice inflace. Jednoduše se zrychlilo zdražování zboží a služeb, které si pořizujeme. Tuzemská inflace patří k nejvyšším v Evropě.


Kurzovní lístek Citfin

Země Měna Deviza střed
Kurz EUR Euro 1 EUR 25,5720
Kurz USD Americký dolar 1 USD 21,1930
Kurz PLN Złoty 1 PLN 5,6215
Kurz GBP Libra šterlinků 1 GBP 29,7915
Kurz CHF Švýcarský frank 1 CHF 23,3055
Kurz HUF Forint 100 HUF 7,1500
Kurz RON Rumunské nové leu 1 RON 5,1894
Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více