Komerční banka vykázala v prvním pololetí 2019 růst výnosů, důslednou kontrolu nákladů a nadále vynikající výsledek řízení rizik


01. 08. 2019  13:10          komentáře (0)

  • Komerční banka zaznamenala meziroční nárůst klientů využívající Mobilní banku o 184 tisíc na 700 tisíc. To potvrdilo vedoucí pozici KB v mobilním bankovnictví.
  • V červnu už používalo novou aplikaci pro ověření totožnosti KB Klíč více než 260 tisíc zákazníků KB, a to pouhých sedm měsíců po jejím uvedení. Klienti KB si do svých mobilních platebních peněženek nainstalovali už 112 tisíc platebních karet, z čehož velkou část tvoří Apple Pay.
  • Objem poskytnutých půjček skupinou KB se zvýšil o 3,2 % meziročně na 644,8 mld. Kč. Nejvyšší dynamiku růstu vykázaly portfolio půjčky na bydlení poskytnuté Modrou pyramidou, meziročně o 13,7 %. Hypotéky KB vzrostly o 1,5 %.
  • Objem půjček podnikům a korporacím se zvedl o 3,1 %.
  • Celkový objem běžných klientských vkladů ve Skupině KB vzrostl o 4,0 % na 838,6 mld. Kč. Objem aktiv klientů ve správě penzijního fondu KB Penzijní společnosti byl vyšší o 8,2 % a majetek klientů KB v podílových fondech vzrostl meziročně o 9,4 %.
  • Růst výnosů dosáhl 5,0 %, zatímco provozní náklady očištěné o jednorázové vlivy stouply pouze o 2,9 %. Kvalita úvěrového portfolia zůstává vynikající, a tak Komerční banka mohla opět přistoupit ke snížení rezerv na kreditní rizika. Čistý zisk bez mimořádných položek vzrostl meziročně o 6,0 % na 7,2 mld. Kč.

Komerční banka vykázala v prvním pololetí 2019 růst výnosů, důslednou kontrolu nákladů a nadále vynikající výsledek řízení rizik
Komerční banka dnes oznámila své neauditované konsolidované výsledky za první pololetí 2019. 

Celkové výnosy vzrostly o 5,0 % na 16,2 miliardy Kč. Z toho čisté úrokové výnosy stouply oproti předchozímu roku o 8,0 %, díky nárůstu objemu aktiv o 6,6 %. Čisté poplatky a provize klesly o 0,7 %, když nižší poplatky za transakce a úvěry nedokázaly plně nahradit vyšším příjmy za služby podnikům, správu aktiv a rostoucího počtu zákazníků, kteří volí účty se širším rozsahem předplacených služeb. Čistý výsledek z finančních operací poklesl o 4,9 %, což bylo ovlivněno relativně stabilním kurzem koruny i úrokových sazeb na počátku roku, který důsledku omezoval poptávku klientů po zajištění finančních rizik. 

Provozní náklady bez jednorázových vlivů z loňského roku (jimiž byla tvorba restrukturalizační rezervy a rozpuštění rezervy na korporátní služby) stouply o 2,9 % na 7,7 miliardy Kč. Personální náklady bez vlivu jednorázových položek vzrostly o 1,8 %, když rychlejší růst průměrné mzdy částečně kompenzoval pokles průměrného počtu zaměstnanců o 4,0 % na 8 144. Očištěné ostatní provozní náklady stouply o 4,0%, taženy zejména rozvojem informačních technologií. 

Nízká míra selhání úvěrů a dobrá výkonnost vymáhání nesplácených úvěrů opět bance umožnily zaúčtovat čisté rozpuštění opravných položek k úvěrům ve výši 0,4 mld. Kč. 

Čistý zisk náležející akcionářům KB dosáhl 7,2 mld. Kč, což je o 6,0 % více než čistý zisk náležející akcionářům bez jednorázových položek ve stejném období loňského roku. 

 

Regulatorní oznámení 

Úvěry klientům se zvýšily o 3,2 % na 644,8 miliardy Kč1. Z toho úvěry na bydlení (poskytované společnostmi KB a Modrá pyramida) se zvýšily o 3,6 %. Objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB podnikům a korporacím byl větší o 3,1 %. 

Vklady klientů stouply meziročně o 4,0 % na 838,6 miliardy Kč.2 Objem aktiv klientů Skupiny KB v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění narostl o 6,6 % na 176,8 miliardy Kč. 

Kapitálová přiměřenost dosahovala vysokých 19,0 %, přičemž podíl jádrového Tier 1 kapitálu na rizikově vážených aktivech byl 18,4 %. 

"V první polovině roku a hlavně ve druhém čtvrtletí jsme představili řadu nových služeb, zejména v digitálním prostoru. Rovněž naši klienti stále rostoucí měrou využívají bankovní služby prostřednictvím digitálních kanálů. Investujeme značné prostředky na to, aby naše elektronické bankovnictví zůstalo pro klienty nejen atraktivní, ale i bezpečné. Přitom stále rozvíjíme nabídku pro zákazníky i prostřednictvím pobočkové sítě.," uvedl Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel KB. 

"Dále se nám podařilo udržet stabilní čistou úrokovou marži i přes trvající konkurenční tlak na úvěrová rozpětí a pokles dlouhodobých úrokových sazeb. Příjmy z poplatků a finančních operací se ve druhém čtvrtletí mírně zvýšily, čímž se dostaly do souladu s naším očekáváním pro celý rok. Provozní výdaje jasně odrážely naši probíhající strategickou transformaci, včetně organizační optimalizace a investic do digitalizace. Velmi dobrý výsledek nákladů na riziko byl nadále ovlivněn příznivými ekonomickými podmínkami." dodal Jan Juchelka. 

K 30. červnu 2019 měla KB 48 834 akcionářů (meziročně o 629 více), z toho 43 451 byly fyzické osoby z České republiky (růst o 572 vůči situaci před rokem). Podíl strategického akcionáře, banky Société Générale, zůstal nezměněn na 60,4 %, zatímco minoritní akcionáři měli 39,0 % a KB držela 0,6 % vlastních akcií.
Komerční banka vykázala v prvním pololetí 2019 růst výnosů, důslednou kontrolu nákladů a nadále vynikající výsledek řízení rizik

Diskutovat (0)


Bankám jsme v tomto roce na poplatcích již celkem zaplatili

27977553808

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

46


ČÍSLO TÝDNE - 46 právě tolik miliard korun investuje v České republice do rozšíření výroby čipů společnost ONSEMI. Jedná o největší investici v dějinách ČR.


Kurzovní lístek Citfin

Země Měna Deviza střed
Kurz EUR Euro 1 EUR 25,3320
Kurz USD Americký dolar 1 USD 23,2300
Kurz PLN Złoty 1 PLN 5,9530
Kurz GBP Libra šterlinků 1 GBP 30,1685
Kurz CHF Švýcarský frank 1 CHF 25,9670
Kurz HUF Forint 100 HUF 6,4600
Kurz RON Rumunské nové leu 1 RON 5,0951
Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více