Limity hypoték se výrazně sníží až na 85 procent hodnoty nemovitosti


20. 06. 2016  00:24     Miroslav Zeman     komentáře (0)

ČNB doporučuje bankám aby postupně snižovaly maximální výši hypoték ve vztahu k hodnotě pořizovaných nemovitostí. Zvoní tak umíráček tzv. 100 procentním hypotékám. Lidé bez úspor si tak v budoucnu nemovitost nepořídí.

Limity hypoték se výrazně sníží až na 85 procent hodnoty nemovitosti
Důvodem zpřísnění regulace při poskytování hypoték je především naddimenzovaný boom a rozvoj hypotečních úvěrů, které už podstatným způsobem zvyšují ceny nemovitostí. Dalším důvodem je akceptace vyššího rizika ze strany bank za účelem zajištění maximálního počtu klientů a uzavřených úvěrových smluv.

S klesajícím sazbami hypotečních úvěrů, které letos poklesly pod dvě procenta ročně, se zostřuje konkurenční boj mezi bankami, které musí bojovat o stále větší počet klientů a počet uzavřených smluv tak, aby klesající úrokové sazby nahradily větším objemem uzavřených smluv, tedy masovostí a pokud možno i větším podílem na trhu. Cestou k dosažení tohoto cíle je především změkčení podmínek pro poskytování hypotečních úvěrů, které Česká národní banka stále častěji pozoruje. Právě zostřený boj mezi bankami, který je do velké míry vynucený situací na trhu, vede ČNB k zavádění regulací či více či méně závazných doporučení, která však banky respektují.

Přichází konec 100 procentních hypoték

Prvním vážnějším omezujícím opatřením, které má za cíl usměrnit ostrou konkurenci mezi bankami a snížit míru rizika do kterého se pouští je zrušení tzv. 100 procentních hypoték. Klienti už by tak neměli mít možnost využít hypotéku na celou hodnotu nemovitosti. Tyto druhy hypoték jsou totiž pro banky nejrizikovější. Jednak svědčí o tom, že klient nemá naspořeny žádné vlastní finanční prostředky a tedy nemá ani rezervy pro případ ztráty zaměstnání či příjmů. Za druhé pak v případě krize či náhlého poklesu cen nemovitostí banka přichází o velkou část hodnoty zástavy, která pak není schopna nahradit bance ztrátu z nesplácené hypotéky.

Od října 95 procent, od dubna 2017 jen 90 procent

Od října letošního roku se tak limit výše hypotéky sníží na 95 procent a od dubna roku 2017 na 90 procent. ČNB pak může případně rozhodnou o dalším snížení limitu až na 85 procent. Ve všech případech pak budou muset klienti, tedy žadatelé o hypoteční úvěr financovat 5, případně 10 procent hodnoty nemovitosti z vlastních zdrojů a nepůjde jen o samotnou hodnotu nemovitosti. Pokud totiž bude hodnota nemovitosti stanovená bankou nižší, než kupní cena, bude podíl vlastních zdrojů žadatele ještě vyšší. Banka totiž nepůjčuje ve vztahu ke kupní ceně nemovitosti, ale pouze k hodnotě nemovitosti stanovené znalcem banky. Pokud je tato hodnota nižší, může být i podíl hypotéky na kupní ceně nižší než stanovených 95 resp. 90 procent.

Banky by měly své klienty a jejich bonitu lépe posuzovat

Banky by také měly lépe posuzovat bonitu svých klientů. Už nyní jde totiž dle ČNB posuzování klientů až na hranici toho, co jsou schopni aktuálně splácet. Pokud pak přijde jakákoliv nepředvídatelná událost spojená s nemocí, ztrátou zaměstnání nebo jiného příjmu, lidé se dostanou do neřešitelných situací a nebudou schopni hypotéku splácet. Tím se bude zvyšovat podíl nesplácených úvěrů a bankám se tak bude zhoršovat jejich postavení a stabilita.

 Limity hypoték se výrazně sníží až na 85 procent hodnoty nemovitosti

Diskutovat (0)


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více