METODIKA:
II. Bankovní reality test – neúčelové úvěry


19. 12. 2013  08:35     Patrik Nacher     komentáře (1)

Reálné porovnání neúčelových úvěrů na českém trhu (nikoliv teoretické porovnávání úrokových sazeb a RPSN z internetu či reklamních kampaní). Reálné porovnání neúčelových úvěrů je zajištěno metodou mystery shopping a bude imitovat chování člověka, který hledá nejlepší nabídku banky na osobní úvěr na trhu.

Jedinečnost projektu

Jde o ojedinělý projekt, jehož cílem je pozorovat a zaznamenávat v reálném čase a po určitou dobu úrokové sazby a RPSN u neúčelových úvěrů na českém trhu. Základem projektu je podrobně vytvořená metodika a pravidla, kterými se bude řídit. To umožní, aby „II. Bankovní reality test – neúčelové úvěry“ přinesl reálné výsledky, byl nezpochybnitelný, odborně erudovaný, ale zároveň i klientsky srozumitelný a přijímaný.

Důvody projektu

Neúčelový úvěr je na první pohled jednoduchý a srozumitelný produkt. Když se ovšem člověk podívá do většího detailu, zjistí, že i celkem jednoduchý produkt lze zkomplikovat s cílem nalákat masu klientů. Jak?:
· Slovíčka od, minimálně, až – jaká je tedy skutečná úroková sazba?
· Výjimky, hvězdičky, dodatky pod čarou – celá řada nabídek úrokových sazeb je nějak časově či jinak omezena. Např. „pouze pro vlastní klienty“, „reálně jen pro klienty s určitým profilem“ apod.
· Cross selling – nabídka lepší úrokové sazby nabídkou a využitím další jiné služby (už se ale nezapočítává onen nově vzniklý náklad do celkové ceny půjčky).
· Skryté poplatky – např. za předčasné splacení půjčky, za vedení úvěrového účtu, za poskytnutí půjčky apod.
II. Bankovní reality test – neúčelové úvěry se umí těmto nástrahám vyhnout. Výsledkem tak bude unikátní porovnání úrokových sazeb a RPSN různých bank a též porovnání inzerovaných a reálných úrokových sazeb.

Metodika, kritéria

Neúčelové úvěry musejí splňovat určitá kritéria, aby porovnání bylo smysluplné:
· Neúčelový úvěr v Kč
· K osobním účelům (ne pro podnikatele)
· Bez ručitele, bez zajištění

Scénář mystery shoppingu

3 - 6 osoby stejného profilu navštíví svojí hlavní banku + další jiné banky. Ani u jedné z dalších bank nebude v současné době klientem (celkem tedy navštíví až 5 bank). Nicméně do výsledné porovnávací tabulky nebudou výsledky za hlavní banku započítávány. Z důvodu objektivního srovnání bude každá banka hodnocena jednou návštěvou mystery shoppera, který není jejím klientem.
Nicméně pokud to bude technicky možné a obchodně realizovatelné, obejde všechny banky jeden mystery shopper. Tato varianta bude vyzkoušena v pilotním projektu na přelomu listopadu a prosince 2012.
1. Mystery shopper si stáhne formuláře žádosti o úvěr z webových stránek bank/nebo si je vyzvedne na pobočkách.
2. Mystery shopper si nechá potvrdit příjem u zaměstnavatele (formulář o potvrzení příjmu shopper dostane v bance/nebo stáhne z webu dané banky, pokud je dostupný).
3. Mystery shopper navštíví pobočky bank a u bank, u kterých to není, možné požádá o úvěr přes internet.
4. U bank, které poskytují úvěry jen svým klientům či je to povinné, si zároveň s žádostí o úvěr otevře běžný účet.
5. Během jedné návštěvy si mystery shopper napřed nechá udělat nabídku úvěru bez dokladování příjmu. Teprve v zápětí si nechá udělat konkrétní nabídku, jejímž výstupem je předsmluvní formulář.
6. U většiny bank se dá očekávat, že schválení a parametry úvěru provedou na místě (např. do hodiny), u některých může poskytnutí nabídky trvat i několik dní.
7. Všichni mystery shoppeři dodají papírové předsmluvní formuláře k úvěru i orientační nabídku, která mu byla udělána ještě předtím, než doložil příjem (než byl „oskorován“). Tuto orientační nabídku přinese vytištěnou nebo v případě kdy banka vytištěnou nabídku neposkytuje, stačí jen zapsanou na papíře. Předsmluvní formulář dodá mystery shopper vždy vytištěný!
8. Mystery shopper si úvěr nebere! Nepodepisuje smlouvu, z banky si odnáší pouze předsmluvní formulář, který je reálný (nejedná se o reklamní nabídku, orientační výpočet, ani nic podobného). Předsmluvní formulář je listina, na které jsou uvedeny (přislíbeny) bankou reálné hodnoty/parametry nabízeného úvěru = tedy, kdyby jej mystery shopper podepsal, skutečně by jej získal. Mystery shopper nepodepisuje a odchází z banky s tím, že úvěr odmítá.
9. Pokud banka má v nabídce více než jeden druh úvěru, nechá si mystery shopper nabídnout všechny. Do vyhodnocení se započítá nabídka s nižším RPSN.
10. Mystery shopper nebude požadovat žádné dodatečné služby k úvěru (např. jakékoliv pojištění) s výjimkou těch, které se ukážou jako povinné součásti pro získání úvěru.
Samotné srovnání úvěrů bude provedeno dodavatelem výzkumu.

Profil mystery shopperů

1. Každý kvartál výzkum provádí různí lidé (mystery shoppeři) – v případě, že nebude realizovatelný projekt jen s jednou osobou. Tito lidé mají ale v daném čtvrtletí stejný profil.
2. Profily budou stanovovány na základě: pohlaví, věku, čistého příjmu, dosaženého vzdělání, velikosti místa bydliště, rodinného stavu, počtu vyživovaných dětí, délky a typu zaměstnaneckého poměru a typu bydlení. Což jsou standardní kritéria pro scoring v bankách na českém trhu.
3. Pro všechny profily platí:
a. nemá negativní záznam v registru dlužníků.
b. v ideálním případě nemá žádný aktivní úvěr (ani hypotéku) anebo
c. pokud má nějaký úvěrový produkt (kreditní kartu, kontokorent, splátkový prodej, hotovostní úvěr, hypotéku, úvěr ze stavebního spoření, účelový úvěr např. leasing), tak není přeúvěrován, tzn. u všech testovaných bank je úvěruschopný a svoje stávající úvěry poctivě a vždy včas splácí.
4. Náklady výzkumné agentury na práci mystery shopperů hradí Air Bank.

Výše úvěru pro účely II. Bankovního reality testu

50 000 Kč na 5 let (60 měsíců).

Doba trvání II. Bankovního reality testu

12 měsíců (tzn. 4 kola testu), roky 2013, 2014.

Výběr banky

Do výběru bank pro tento II. Bankovní reality test jsou zařazeny všechny banky, které nabízejí v České republice neúčelové úvěry občanům, tedy banky, které poskytují úvěry nejen svým, ale i novým zákazníkům a není potřeba splňovat další kritéria (např. časová podmínka být klientem té které banky po určitou dobu apod.). Nezáleží přitom, jestli daná banka požaduje otevření běžného účtu či nikoliv, pokud je možno tento účet otevřít paralelně s žádostí o půjčku.

Banky zařazené do testu (řazeno podle abecedy):

1. Air Bank
2. Citibank
3. Česká spořitelna
4. ČSOB
5. GE Money Bank
6. Komerční Banka
7. LBBW
8. Poštovní spořitelna
9. Raiffeisenbank
10. UniCredit Bank
11. Volksbank
12. Zuno
13. mBank (od 3Q 2013)
14. Equa bank (od 3Q 2013)

Banky, které nebyly do testu zařazeny:

1. Fio banka (nenabízí neúčelové úvěry pro občany)
2. Oberbank (klient musí mít běžný účet u banky alespoň 3 měsíce)

Formát výstupů

1. Výstup z II. Bankovního reality testu úvěrů bude srovnávat úrokovou sazbu (RPSN) komunikovanou danou bankou v reklamě a to zejména na jejich webových stránkách vs. orientační nabídka, kterou dostane reálný klient v bance vs. reálná nabídka (předsmluvní formulář).
2. Pořadí bank se bude publikovat podle výše RPSN (jako žebříček bank) - žebříček bude obsahovat sloupce: Inzerovaná-reklamní sazba na webu / Orientační nabídková sazba / Skutečná úroková sazba / RPSN / Částka, o kterou klient přeplatí / Rozdíl mezi RPSN a inzerovanou úrokovou sazbou.
3. Kvartální žebříček bank bude vytvořen následující mechanikou: bude vytvořen na základě srovnání RPSN od nejnižšího po nejvyšší, přičemž bodování bude následující:
Pořadí
Výše RPSN
1
Nejnižší RPSN
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
Nejvyšší RPSN
4. Průběžný žebříček bank se v průběhu času bude měnit a to tak, že se vypočítá průměrné pořadí za všechny proběhlé měsíce. V případě, že dvě banky budou mít stejné RPSN, tak obě dvě dostanou stejné pořadí (např. pokud RPSN u dvou bank bude stejné, a zároveň bude druhé nejnižší, obě dvě banky dostanou druhé pořadí, další bance v pořadí pak bude přiděleno čtvrté pořadí).
5. V případě, kdy banka určitý profil zákazníka neúvěruje, bude v daném čtvrtletí zařazena na konec pořadí.
6. V případě, že v průběhu testu začne nějaká další banka nabízet úvěry, bude rovněž zařazena do testu.
Zpracovatel průzkumu: Server www.bankovnipoplatky.com
Termíny:
1. ročník = Listopad 2012 – Prosinec 2013
2. ročník = Leden 2014 - Prosinec 2014


METODIKA: II. Bankovní reality test – neúčelové úvěry

Chyba v metodice nebo banky porušují zákon
V textu je uvedeno, že úroková sazba bývá levnější, pokud si klient vezme další služby (Cross-sell) ...
Diskutovat (1)


Vstřícná banka

Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor