Nestihnete včas ukončit pojistnou smlouvu? Máte smůlu


17. 10. 2019  00:40     Miroslav Zeman     komentáře (0)

Ukončení platné smlouvy s pojišťovnou není žádná legrace. Při jejím sjednávání vám možná pojišťovací zprostřekovatel či poradce slíbil možnost smlouvu kdykoliv vypovědět. Praxe je však mnohem složitější. Víte, že na výpověď smlouvy máte dánu časově dosti omezenou lhůtu?

Nestihnete včas ukončit pojistnou smlouvu? Máte smůlu
Pokud chcete změnit či vypovědět smlouvu o pojjištění v případě uzavření smlouvy na dobu neurčitou, musíte tak učinit nejpozději šest týdnů před koncem ročního trvání pojistné smlouvy, takzvaném výročním termínu. Pokud to nestihnete, smlouva se automaticky prodlužuje o další rok. Klienti přitom o takové podmínce vůbec neví a lhůty promeškávají.

Zákon chrání pojišťovny před jejich klienty

Z logiky věci by měl mít klient právo ukončit smlouvu a tedy jí vypovědět, kdykoliv do jejího vypršení. Bohužel tomu tak není. Právní předpisy i v tomto případě tak chrání především pojišťovny před jejich klienty. Zástupci pojišťoven tuto podmínku ospravedlňují tím, že pojišťovny musí být chráněny před náhlými výpověďmi smluv ze strany klientů na poslední chvíli. Na druhou stranu zástupci pojišťoven své klienty o termínu pro podání návrhu na změny či výpověď smluv téměř vůbec neinformují.

Pojišťovny tak hromadně využívají stávající úpravy k tomu, aby klienti nemohli snadno a pohodlně vypovídat smlouvy se kterými nejsou spokojeni, nenaplňují jejich očekávání a to, co jim bylo ze strany pojišťovacích zprostředkovatelů přislíbeno. „Neexistuje žádný důvod, proč by klient kdykoliv nemohl přestat čerpat pojišťovací služby a od pojišťovny odejít. Šestitýdenní lhůta na ohlášení změny pojišťovny nemá oporu v žádné pojistné logice. Pojišťovny se pouze bojí, aby jim neocházeli nespokojení klienti, a tak jim brání nejrůznějšími administrativními prostředky smlouvu ukončit,” říká šéf PRVNÍ KLUBOVÉ pojišťovny Marek Orawski.

Je velmi časté, že se pojišťovny ukončování pojistných smluv vehementně brání. Nejde jen o samotnou lhůtu pro výpověď pojistné smlouvy, ale také o různé administrativní překážky, způsob doručení výpovědi, poplatky za ukončení smlouvy či jiné sankce, které pojišťovny hromadně zavedly, aby bránily odlivu klientů. PRVNÍ KLUBOVÁ pojišťovna jde jako jediná proti tomuto trendu a svým klientům umožňuje vypovědět smlouvu ke dni, který si pojištěný sám zvolí. „Naši členové často využívají naší služby, kdy nám zašlou své pojistné smlouvy a my jim na základě toho připravíme nabídku u naší pojišťovny. V tomto případě jim pomáháme i hlídat termíny, aby mohli původní smlouvy včas vypovědět,” přibližuje Orawski služby PRVNÍ KLUBOVÉ pojišťovny.

Na špatném informování klientů mají svou vinu i pojištovací poradci

Systém zprostředkování uzavírání smluv, který se v České republice v průběhu let vytvořil, není vůbec pro klienty vstřícný a optimální. Tuzemské pojišťovny využívají služeb a zprostředkování velkých a vlivných společností, které zajišťují pro pojišťovny příliv uzavřených smluv od armády svých zprostředkovatelů. To vše za velmi nadstandardní provize, které v konečné fázi uhradí vždy klient.

Hlavním cílem v boji o klienta je zisk. „U smluv je podstatné, aby byly flexibilní, musí být snadné je změnit, zrušit, navýšit nebo snížit. Ještě před podpisem smlouvy je potřeba věnovat dostatečnou pozornost pojistným podmínkám, které přesně definují, jaká rizika pojištění kryje a jakým způsobem jsou řešeny případné vzniklé škody,” upozorňuje Orawski. Velmi často se ale objevují případy, kdy pojišťovací zprostředkovatelé při honu za ziskem nesprávně informují klienty o podmínkách a parametrech pojištění, výlukách z pojištění, nebo možnosti smlouvu vypovědět. Klient tak uzavře smlouvu v omylu, který u něj takový zprostředkovatel vyvolal. Největším problémem však je, že se klient o problému či nepravdivé informaci, která je v rozporu s jeho očekáváním, dozví až když má být plněno, nebo ve chvíli, kdy chce klient smlouvu ukončit. Pak už bývá pozdě.

Česká národní banka uděluje pokuty pojišťovacím zprostředkovatelům

Jen v dubnu tohoto roku Česká národní banka oznámila, že udělalila pokuty hned několika společnostem zabývajícím se zprostředkováním pojištění. Největší problémy byly právě při uzavírání životního pojištění, které zprostředkovatelé a poradci označovali jako spoření, ze kterého si klient může prostředky kdykoliv vybrat, bez jakýchkoliv sankcí.

Dle hodnocení ČNB se přitom jednalo o klamavé obchodní praktiky vůči klientům pojišťoven. Bohužel pojišťovny se od těchto praktik, a hlavně problematických zprostředkovatelských a poradenských společností, nijak nedistancují. Pokud by se tak stalo, přišla by pojišťovna o výrazný příliv nových smluv a klientů, které tito zprostředkovatelé zabezpečují.

Na problém výpovědí pojistných smluv upozorňujeme anketou

Na problémy s ukončením pojištění, ale také prolémy s výlukami z pojištění, upozorňujeme anketou, v které se mohou klienti vyjádřit a určit nejabsurdnější výluku z pojištění. Stejně tak se klienti mohou vyjádřit k tomu, zda jsou spokojeni s přístupem pojišťoven k možnosti a pravidlům ukončování pojistných smluv. „Anketu jsme se rozhodli podpořit, protože souzní s naším pohledem na svět pojištění. První klubová vznikla s cílem opět nastolit férový vztah mezi pojišťovnou a klientem. Naše produkty stavíme tak, aby sloužili lidem k úhradě škod, nespotřebované pojistné pak vracíme klientům,” dodává šéf PRVNÍ KLUBOVÉ pojišťovny.

 Nestihnete včas ukončit pojistnou smlouvu? Máte smůlu

Diskutovat (0)