Neživotní pojištění může být velmi živé


14. 05. 2018  00:38     Miroslav Zeman     komentáře (0)

ANKETA O NEJABSURDNĚJŠÍ VÝLUKU Z POJIŠTĚNÍ: Pojistit si dnes můžeme prakticky cokoliv a proti čemukoliv. Vše vypadá jednoduše. Prostě se pojistíme, a když se nám stane nepříjemná událost, pojišťovna nám škodu uhradí. Tak jednoduché to ale není. 

Neživotní pojištění může být velmi živé
Při uzavírání pojistné smlouvy vypadá vše idylicky. Jen málokterý klient si však pečlivě pročte pojistnou smlouvu a všeobecné obchodní podmínky, které každou pojišťovací smlouvu doprovázejí. Pojišťovny totiž vtělují nejednoznačné či nepopulární podmínky, které jim dávají možnost úniku z plnění, právě do obchodních podmínek, které nikoho nezajímají.

Pozor na výluky

Velkou pozornost je třeba věnovat zejména části, kde se píše o tzv. výlukách z pojištění a dalším omezením pojistného plnění. Vždy je lepší pravdivě informovat pojišťovnu o všech aspektech a to i nad rámec dotazníku, které jako klienti vyplňujeme a případně akceptovat odmítnutí uzavření pojistky ze strany pojišťovny, než dlouhá léta platit pojistku a pak riskovat, že pojišťovna plnit nebude.

Stejně tak je třeba dávat pozor na to, zda jsme skutečně pojištěni proti rizikům, které nám reálně hrozí. Pokud máme dům na kopci, asi nebudeme nutně potřebovat, abychom byli prioritně pojištěni proti povodni, potopě či záplavě. Pojištění a pojistné smlouvy skutečně stojí na slovíčkaření a je zcela nezbytné si každou pojistnou smlouvu předem velmi podrobně prostudovat. Pokud se k celému problému přidá i nepoctivý pojišťovací zprostředkovatel, který poskytne klientovi zavádějící informace o pojištění, je na problém zaděláno.

Plnit či neplnit, to je oč tu běží

V případě vzniku pojistné události a škody, nepočítejme automaticky s tím, že pojišťovna bude okamžitě a bez výhrad plnit. Zástupce pojišťovny pečlivě prozkoumá okolnosti vzniku škody, důvody i rozsah. Následně pojišťovna posoudí, zda se na tento konkrétní případ nevztahuje některá z výluk, pro něž by nemusela plnění vyplácet nebo ho omezit. Až poté pojišťovna rozhodne o výplatě pojistného plnění, tedy nahradí celou nebo část způsobené škody, nebo výplatu plnění zamítne. Pojišťovny plnění vyplatit nemusí ani v případě pochybností, tedy ve chvíli, kdy existuje pravděpodobnost porušení povinností pojištěného.

Pojišťovny nabízejí i kuriózní pojistky

V souvislosti se zostřením konkurence na tuzemském pojišťovacím trhu, nabízejí pojišťovny stále častěji i paradoxní či kuriózní druhy pojištění. Pojistit se tak můžeme proti dopravním pokutám, proti pomalování domu graffiti, dokonce i pro případ narození dvojčat, nebo proti únosu teroristy a platbě výkupného. Do pojistného trhu se zapojují i banky v podobě tzv. Bankopojištění, které umožňuje kombinovat produkty a služby banky s produkty pojišťovny. Úplnou novinkou reagující na aktuální dění je pojištění pozdního dodání kontrolního hlášení.

Banky a pojistky

Pojištění není doménou jen pojišťoven, ale i bank. Ty totiž často patří do skupin, jejichž členem je i pojišťovna. Banky pak poskytují produkty, které si o pojištění přímo říkají. K půjčkám banky nabízejí pojištění pro případ neschopnosti splácet, v případě hypoték pak někdy životní pojištění. V určitých případech banky vyžadují uzavření pojištění jako podmínku pro schválení příslušného produktu. V případě koupě nemovitosti na hypotéku, která bude předmětem zástavy, požaduje banka pojištění této nemovitosti.Neživotní pojištění může být velmi živé

Diskutovat (0)