OVB Nejvstřícnější banka - Handicap Friendly:
Osoby se zdravotním postižením mohou hodnotit banky!


17. 12. 2012  12:35     tz     komentáře (0)

OVB Nejvstřícnější banka jako první uživatelský klientský rating tuzemských bank rozšiřuje od konce roku 2012 své hodnocení bank pro osoby se zdravotním postižením. OZP tak získají unikátní možnost ohodnotit tuzemské banky z hlediska potřeb, problémů a pohledu této skupiny osob.

Jste osoba se zdravotním postižením, máte problémy s dostupností své banky v okolí vašeho bydliště, nebo nejste spokojeni s dostupností a zaměřením bankovních služeb své banky? Není vůči vám vaše banka vstřícná? Už nyní můžete své bance dát vysvědčení a upozornit ji na své problémy. Banku mohou osoby se zdravotním postižením ohodnotit nejen číselnou formou (1 - nejhorší, 10 - nejlepší), ale také formou komentáře a diskusního příspěvku.

Hodnocení bank ze strany osob se zdravotním postižením

Osoby se zdravotním postižením mohou na stránkách www.vstricnabanka.cz hodnotit banky ze svého subjektivního pohledu a to na základě doporučených kritérií. Aplikace pro hodnocení je jednoduchá a srozumitelná. Uživatel OZP ohodnotí každou či jen některé z bank číselně, případně i slovně, následně využije velmi stručného registračního formuláře na konci stránky s hodnocením. Hodnotit může každá OZP jednou za čtvrtletí.

Výsledky hodnocení oznámí pořadatel každé čtvrtletí příslušného roku, spolu s celkovým hodnocením bank za příslušné čtvrtletí. Jednou za rok pak bude spolu s OVB Nejvstřícnější bankou roku vyhlášena i OVB Nejvstřícnější banka - Handicap Friendly.

.

VÍCE NALEZNETE ZDE!

.

„Jsme rádi, že se daří rozvíjet projekt OVB Vstřícné banky, a že tímto krokem jej posouváme výrazně dále. Snažíme se našim hendikepovaným spoluobčanům již dlouhou dobu nabízet individuální přístup, a pokud se nám tímto počinem podaří zaměřit pozornost dalších společností, především bank, tímto směrem, splní svůj účel stejně dobře, jako se daří samotné OVB Vstřícné bance kultivovat finanční trh,“ říká Jaroslava Matoušková, mluvčí společnosti OVB Allfinanz a.s. Jak dodává, je také projekt OVB Nejvstřícnější banka - Handicap Friendly plánován jako dlouhodobý.

Myslím si, že vyhlašovat v roce i druhou kategorii s nejvstřícnější bankou a navíc zaměřenou na osoby se zdravotním postižením, je smysluplným rozšířením našeho hodnocení, které přinese relevantní zpětnou vazbu bankám a spoustu užitečných informací lidem se zdravotním postižením“, dodává k projektu majitel serveru www.bankovnipoplatky.com Patrik Nacher.

Nejen hodnocení ale i informace a servis

Aby mohli OZP bezproblémově banky hodnotit, bude obsahovat nová sekce Handicap Friendly i množství informací o opatřeních bank ve vztahu k OZP, dále informace ze samotných bank a další poradenské a informační články. OZP tak pro hodnocení získají širokou podporu a informační servis. OZP chce organizátor a titulární partner tímto způsobem do budoucna i vzdělávat.

OVB Vstřícná banka - Handicap Friendly se stane centrem informací pro OZP

Do budoucna chce organizátor a titulární partner na základě hodnocení OZP, jejich připomínek, komentářů a diskusí vybudovat sekci Handicap Friendly jako centrum informací ze světa bankovnictví speciálně určené pro osoby se zdravotním postižením.

.

OZP tak získají nejen samotnou možnost hodnotit banky, ale budou moci najít veškeré informace o tuzemských bankách, bezbariérových pobočkách, kontaktech, novinkách a opatřeních bank ve vztahu k OZP, diskusní fóra, poradnu a poradenské informace ze světa financí a bankovnictví. „Každá další aktivita, která vede k větší informovanosti lidí se zdravotním postižením na straně jedné a jejích větší angažovaností na straně druhé, je velmi užitečná“, říká k projektu předseda NRZP ČR Václav Krása.

Banky s osobami se zdravotním postižením počítají

Většina bank, které se účastní již současného hodnocení OVB Vstřícné banky, věnuje osobám se zdravotním postižením větší či menší pozornost. Banky jsme oslovili s průzkumem jaká opatření či kroky ve prospěch či na podporu OZP v minulosti přijaly, nebo které naopak připravují. Jen menšina bank nám na dotazy neodpovědělo, nebo odpovědět odmítlo. Příklady opatření:

Bezbariérové pobočky

Všechny banky, které se průzkumu zúčastnily uvádí jako své nejčastější opatření ve vztahu k OZP vybavení poboček bezbariérovými přístupy.

Přehledné a intuitivní internetové bankovnictví

Většina bank také zmínila, že OZP podporují internetovým bankovnictvím, které mohou využívat osoby s tělesným postižením, nebo osoby se sluchovým postižením. Ne každá banka má však své internetové bankovnictví přizpůsobené osobám se zrakovým postižením.

Přítomnost speciálního bankovního poradce na pobočkách

Přítomnost speciálního poradce pro komunikaci s OZP uvedla více než polovina dotázaných bank. Banky v tomto případě poskytují alespoň na některých pobočkách služby poradce se znalostí znakového jazyka či tiskoviny v Braillově písmu.

Speciální bankomaty pro klienty se zrakovým postižením

Jen menšina bank pak zmínila, že provozuje speciální bankomaty pro potřeby osob se zdravotním postižením.

Přednostní vyvolávání klientů OZP

Stejně tak menšina bank uvedla jako opatření vstřícné vůči OZP - vyvolávací systém s přednostním vyvoláváním těchto osob.

.

Více informací naleznete na www.vstricnabanka.cz.


OVB Nejvstřícnější banka - Handicap Friendly: Osoby se zdravotním postižením mohou hodnotit banky!

Diskutovat (0)