OVB Vstřícná banka:
Bankovní gramotnost v praxi Vzdělávací projekt pro studenty vysokých škol


21. 01. 2011  17:03     Miroslav Zeman     komentáře (0)

OVB Vstřícná banka, tedy první klientský rating bank startuje Vzdělávací projekt pro vysoké školy a jejich studenty – Bankovní gramotnost v praxi. Studenti i učitelé si tak ověří znalosti studentů v oblasti bankovnictví z praktické stránky, schopnost vyhledávat a hodnotit informace a tyto informace proměnit v hodnocení bank.

Vzdělávacího projektu se v první fázi zúčastní aktivně čtyři vysoké školy, které se mimo jiné také na bankovnictví a finančnictví ve své činnosti zaměřují. Školy tak budou moci zhodnotit schopnosti studentů posuzovat banky, jejich činnost, jednotlivé kroky, opatření, produkty či image bank. Projekt tak prověří, zda umí studenti nejen důležité informace sami získat, ale také zda dokáží s těmito informaci pracovat a hodnotit je.

Základní principy projektu:

-          Teorie překlopená do praktické výchovy a vzdělávání

-          Jednoduché a snadné zavedení programu do výuky a seminářů

-          Důraz na samostatnost studentů a individuální opatřování informací

-          K dispozici internetová aplikace hodnocení bank a její volné a bezplatné užívání

-          Veškerá realizace programu zdarma – zajištění drobných dárků pro zúčastněné vysoké školy a studenty

-          Konkurence mezi studenty i mezi zúčastněnými vysokými školami – motivace k lepším studijním výsledkům

-          Široká publicita a zveřejnění nejlepších studentů a škol, s nejlepšími výsledky

 

OVB Vstřícná banka připravila pro realizaci projektu veškeré potřebné podmínky. Hodnocení studentů tak bude probíhat přímo v aplikaci hodnocení OVB Vstřícná banka na stránkách www.vstricnabanka.cz. Na těchto stránkách také naleznou studenti většinu potřebných informací. Studenti banky nejen ohodnotí, ale své hodnocení také odůvodní a zmíní informace, ze kterých při hodnocení čerpali.

 

Následně si studenti budou moci každé čtvrtletí či pololetí porovnat své hodnocení s konečnými oficiálními výsledky hodnocení.

 

„Jsme rádi, že OVB Vstřícná banka nabírá i takto zjevně vzdělávací rozměr. Do projektu hodnocení bank tak vtahujeme i studenty vysokých škol, kteří jsou velmi perspektivními současnými i budoucími klienty našich bank. Takto koncipovaný vzdělávací projekt může studenty naučit efektivně posuzovat bankovní produkty a služby. Bankám  vychováváme nikoliv pasivní, ale vzdělané, uvědomělé a náročné klienty“, hodnotí projekt Michal Knapp, předseda představenstva OVB Allfinanz, generálního partnera projektu.

 

Vysoké školy, které se účastní startu a testování vzdělávacího projektu:

BIVŠ  Bankovní institut vysoká škola

 

Vysoká škola finanční a správní

 

Univerzita Hradec Králové

 

Technická univerzita v Liberci

 

 

Další vysoké školy, které mají zájem o využívání vzdělávacího projektu OVB Vstřícná banka, se mohou přihlásit na mail: vstricnabanka@seznam.cz

 ___________________________________________________________________________

Více o hodnocení OVB Vstřícná banka

OVB Vstřícná banka hodnotí banky od prvního čtvrtletí roku 2010, kdy se historicky první Nejvstřícnější bankou stala Raiffeisenbank. Druhé čtvrtletí plně ovládla GE Money Bank. Ve třetím čtvrtletí se pak s nejlepším hodnocením umístila Fio banka.

Veškeré hodnocení, komentáře, odůvodnění, výsledky, výpočty i vývoj hodnocení jsou plně veřejné a dohledatelné na internetových stránkách hodnocení www.vstricnabanka.cz. Otevřenost, veřejnost a upřímnost je tak stejně jako originální hodnotící systém největším přínosem a hodnotou klientského ratingu hodnocení bank OVB Vstřícná banka.

 

Odborná, jedenáctičlenná porota, jejíž kompletní složení naleznete na serveru hodnocení www.vstricnabanka.cz, má při hlasování největší váhu, která představuje podíl 58,3 % celkového hodnocení. Server www.bankovnipoplatky.com disponuje váhou hodnocení s podílem 25 % a veřejnost (registrovaní uživatelé) disponuje váhou hodnocení s podílem 16,7 %.

 

Nejvyšší váha hodnocení odborné poroty je zajištěním objektivního, nestranného a odborného pohledu odborníků ze světa financí, ekonomiky, práva, podnikání a médií na hodnocené banky. Server www.bankovnipoplatky.com se čtvrtinovou váhou hodnocení hodnotí banky z pohledu poplatkové politiky a přehlednosti sazebníků bank. Veřejnost pak promítá do hodnocení vlastní zkušenosti s hodnocenými bankami a pozitivní či negativní působení image bank

 

Klientský rating OVB Vstřícná banka je tak nejkomplexnějším a nejúplnějším hodnocením bank v České republice. Klientský rating bank je zveřejňován každé čtvrtletí, kdy jsou veřejnost i banky samotné informovány o tom, zda se jejich pozice na základě konkrétních kroků a opatření jednotlivých bank zlepšuje či zhoršuje.  OVB Vstřícná banka: Bankovní gramotnost v praxi Vzdělávací projekt pro studenty vysokých škol

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2021 na poplatcích již celkem zaplatili

2047260977

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne 70 000

70000


ČÍSLO TÝDNE - 70 000 právě tolik živnostníků se přihlásilo do poloviny ledna k platbě paušální daně, která činí 5469 korun. Je to méně než původně odhadovalo ministerstvo financí, ale naopak více než se mohlo ještě na začátku roku zdát, po schválení daňového balíčku. 


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více