OVB Vstřícná banka:
Jak si vedly banky v roce 2010


21. 12. 2010  14:02     BankovniPoplatky.com     komentáře (0)

První klientský rating tuzemských bank má za sebou již tři čtvrtletí. Jak se vyvíjí vstřícnost bank zobrazená v hodnocení v průběhu tohoto roku? Růst zaznamenala Nejvstřícnější banka za II.čtvrtletí GE Money Bank či Poštovní spořitelna nebo UniCredit, naopak pokles zaznamenaly mBank a Raiffeisenbank.

Citibank

I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí
46,3 47,1 47
  Citibank zazamenává oproti prvnímu čtvrletí roku relativní růst hodnocení způsobený zvýšenou aktivitou v retailové oblasti a inovacemi v oblasti karet  

Česká spořitelna

I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí
61,9 64,7 62
  Česká spořitelna se po výrazém nárůstu hodnocení ve II. čtvrtletí vrátila v dalším čtvrtletí na stejnou pozici. Nárůst ve II. čtvrtletí představuje velké množství novinek představených ve II. čtvrtletí, efektivní pomoc lidem zaseženým povodněmi a snižování úrokových sazeb u úvěrových produktů. Pokles ve III. čtvrtletí naopak způsobilo zvýšení poplatků v souvislosti s úpravou sazebníků a polevující aktivita banky.  

ČSOB

I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí
59,4 62,5 60,6
  Stejně jako u ČS došlo ve II. Čtvrtletí k nárůstu a následně pokles ve čtvrtletí třetím. Pozitivně se na hodnocení projevily nejen klesající úrokové sazby u hypoték, ale také mimořádně dobré hospodářské výsledky banky. Negativně naopak působila poměrně nízká míra inovací a oproti konkurenci i menší viditelnost v médiích.  

Fio banka

I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí
0 0 69,5
  Trend zatím nelze zachytit, protože Fio banka je hodnocena teprve od III. Čtvrtletí. Můžeme však připomenout, že se Fio banka stala hned napoprvé Nejvstřícnější bankou za III. čtvrtletí.  

GE Money

I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí
61,3 66,1 66
  GE Money Bank si jako jediná banka zachovala v průběhu roku v podstatě rostoucí trend. K růstu vstřícnosti banky přispěla vynikající mediální komunikace banky, zajímavé nápady, které se banka nebála uvést do praxe i všeobecený trend poklesu úrokových sazeb. Banka navíc dosáhla v průběhu roku absolutně nejlepší celkové hodnocení a je tak zatím žhavým kandidátem na titul Nejvstřícnější banka roku 2010.  

Komerční banka

I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí
62,7 64,6 64,3
  Komerční banka si stejně jako GE Money udržuje stoupající trend vstřícnosti, narušený pouze minimálním poklesem ve III. čtvrtletí. Vstřícnost Komerční banky, její aktivita i četnost a kvalita inovací je tak v průběhu roku velmi stabilní a nepodléhá velký výkyvům. K pozitivnímu hodnocení přispěla kvalitní a široká nabídka produktů a služeb, dobré hospodaření a šikovná strategie komunikace.  

LBBW

I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí
59,7 60,5 59,5
  Jedna z mála bank, která si po poměrně výrazném polepšení ve II. Čtvrtletí ve III. Čtvrtletí o to vyrazněji pohoršila. Negativně byla ve III. čtvrtletí hodnocena pasivita banky, její nízká mediální vyditelnost a absence vstřícných kroků banky vůči klientům. Pozitivně naopak byla hodnocena vstřícná poplatková politika a přehledný sazebník.  

mBank

I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí
64,6 61,7 57,4
  Banka, která od I. Čtvrtletí, kdy se umístila na druhém místě vytrvale klesá. K poklesu přispívá ne právě dobrá komunikace banky, ze které mnozí cítí rezignaci na pověst banky bez poplatků a zavádění kroků, které vzhledem k očekávání nelze nazvat vysloveně vstřícnými vůči klientům banky.  

Poštovní spořitelna

I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí
60,8 65,7 64,7
  Poštovní spořitelna se stala zatím největším skokanem hodnocení. Mezi I. a II. Čtvrtletím si banka polepšila o téměř 5 procent, tedy výrazně více než jiné banky. Příklad Poštovní spořitelny ukazuje, že kvalitní, nový, originální produkt, který je dobře prezentován může bance výrazně pomoci v jejím hodnocení (Era).  

Raiffeisenbank

I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí
65,1 64,3 62,9
  RB zaznamenala razantní nástup v I.čtvrtletí, kdy se stala stala nejvstřícnější bankou. Pozitivně byla hodnocena její kreativita, dynamičnost, zajímavé nápady a originalita. Od té doby však její hodnocení vytrvale klesá.Banka, jako by ztrácela svou dynamiku a ve zbylých čtvrtletích byla poměrně pasivní. Nicméně má RB veliký potenciál k budoucímu růstu hodnocení.  

UniCredit Bank

I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí
58,6 62,8 63,7
  UniCredit Bank je jednou z mála bank, které hodnocení v průběhu roku rostlo a každým čtvrtletím se tak banka stávala vstřícnější. Pozitivní trend sice bance nestačil na zisk titulu Nejvstřícnější banky ani v jednom čtvrtletí, nicméně pokud banka růstový trend udrží, nemusel by být pro ni zisk titulu v příštím roce problém.  

Volksbank

I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí
60,6 60,4 57,6
  Hodnocení Volksbank se v průběhu roku snižovalo, i když ne dramatickým způsobem. Banka v průběhu roku postupně polevovala v aktivitě. Viditelnost v médiích byla nízká. Pokles hodnocení je tak v podstatě, i přes příznivou poplatkovou politiku, pochopitelný.


OVB Vstřícná banka: Jak si vedly banky v roce 2010

Diskutovat (0)