Petr, 35 let - Naletěl bývalé manželce. Nyní platí statisíce


04. 07. 2019  00:20     Miroslav Zeman     komentáře (1)

ČTVRTEČNÍ SERIÁL - KAZUISTIKA: Petr se s manželkou rozvedl a na své dvě děti měl platit výživné v celkové výši 6 000 korun měsíčně. Petr měl k manželce vždy důvěru a proto přistoupil na její velmi vstřícný návrh. Nenapadlo ho, že se jednalo o lest a on na to velmi doplatí. ČTĚTE DÁLE!

Petr, 35 let - Naletěl bývalé manželce. Nyní platí statisíce




V rámci našeho seriálu přinášíme čtenářům skutečné a pravdivé příběhy našich spoluobčanů, kteří se dostali ať už z vlastního či cizího zavinění do těžké, nebo kritické životní situace. Příběhy těchto lidí tak slouží k poučení ostatním čtenářům, aby se sami těchto chyb či rizik vyvarovali.

Petr z počátku na děti platil řádně výživné jak bylo nařízeno soudem. Moc dobře věděl, co mu hrozí, pokud by výživné řádně neplatil a navíc neměl jakýkoliv důvod na své děti neplatit. Petr však přišel o práci a musel si hledat práci novou. Petr je vyučený zámečník a proto pro něj nebyl problém najít práci jinou. Tato však byla hůře placena a tak stanovená výše výživného začala dělat Petrovi problém.

Petr se s problémem svěřil manželce s tím, že pokud by problém s příjmem pokračoval bude se muset obrátit na soud a požádat o snížení výživného. Manželka mu ale velmi překvapivě vyšla vstříc a nabídla mu dohodu. Sníží Petrovi výživné na 3 000 korun měsíčně, ale Petr jí bude tuto částku platit v hotovosti při předávání dětí ke styku s otcem. Petr nadšeně souhlasil. Po dobu dalších dvou let pak manželce takto hradil dohodnutou výši bez problémů.

Byl pro něj šok, když obdržel do své datové schránky výzvu exekutora k úhradě dlužného výživného. Jednalo se přitom o částku rovnající se 24 násobku částky výživného a to v plné výši! Dluh tak činil 144 000 korun. Petr okamžitě volal své bývalé manželce a chtěl věc vysvětlit. Vždyť přeci manželce po vzájemné dohodě platil řádně 3 000 korun. Manželka však telefon nezvedala. Petr se následně dověděl, že manželka v návrhu na exekuci všechny hotovostní platby, které od Petra obdržela popřela.

Petr si byl vědom, že asi udělal chybu svou důvěřivostí. Na dluh na výživné si byl nucen půjčit a navíc zaplatit náklady exekuce. Věděl, že nemá smysl se nijak bránit, protože mu dokonce hrozilo trestní stíhání za zanedbání povinné výživy.

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ PŘÍBĚHY REÁLNÝCH LIDÍ SI MŮŽETE PŘEČÍST ZDE!

Maskot smutný



Petr, 35 let - Naletěl bývalé manželce. Nyní platí statisíce

Exekuce
Já naletěla manželovi a kdyby nebyla možnost nahlédnout do registru přes http://www.kontrolaexekuce....
Diskutovat (1)