Podnikatelské účty – vítězství mBank a mnohá překvapení


18. 11. 2008  02:43     Patrik Nacher     komentáře (12)

Průzkum se týkal stěžejní poptávky živnostníka, malého či středního podnikatele, který používá základní bankovní služby. Předmětem průzkumu nebyly individuální potřeby některých podnikatelů jako jsou zahraniční platby, úvěry, akreditivy, dokumentární inkasa, záruky, šeky a další sofistikované bankovní služby.

Podnikatelský účet

Před časem jsme společně se serverem www.penize.cz prezentovali průzkum nákladů průměrného bankovního klienta. Výsledkem bylo pořadí bank, kterému dominovaly mBank, Raiffeisenbank a Poštovní spořitelna. Relativně aktivní bankovní klient se v měsíčních nákladech pohyboval v rozmezí 49 až 220 Kč. Průměrný klient byl vytvořen na základě údajů bank o poptávce jejich zákazníků.

Tentokrát se server www.bankovnipoplatky.com zaměřil na podnikatelské účty. Způsob výpočtu byl sice stejný, nicméně metodika sestavení podnikatelského účtu byla odlišná. Pro zjednodušení výpočtu a přehlednost jsme vzali v potaz jen poptávku po základních bankovních službách a to samozřejmě ve vyšších počtech než u účtů pro fyzické osoby. Zároveň jsme počítali s tím, že podnikatelé ovládají svůj účet prostřednictvím přímého bankovnictví, takže všechny služby jsou tak kalkulovány. Transakce byly vždy brány jako platby mimo banku, ve které byl zřízen účet. V poptávce najdeme deset příchozích a odchozích plateb, šest trvalých příkazů či přímé bankovnictví. Záměrně jsme do přehledu nezařadili platbu kartou, která je u všech bank zdarma a pořadí by tak neovlivnila. Poptávané služby:

Tabulka 1

Vedení účtu (1x)

Výpis z účtu elektronicky (1x)

Platební karta (1x)

Přímé bankovnictví (1x)

Příchozí platba (10x)

Zřízení trvalého příkazu (6x)

Trvalý příkaz elektronicky (6x)

Příkaz k úhradě elektronicky (10x)

Výběr z vlastního bankomatu (3x)

 

Průzkum se týkal stěžejní poptávky živnostníka, malého či středního podnikatele, který používá základní bankovní služby. Předmětem průzkumu nebyly individuální potřeby některých podnikatelů jako jsou zahraniční platby, úvěry, akreditivy, dokumentární inkasa, záruky, šeky a další sofistikované bankovní služby, nýbrž minimální služby, které ovšem poptají vesměs všichni.

mBank nejlevnější a GE překvapila

Nejlevnější variantu nabízí mBank, kde za mBusiness zaplatí námi vytvořený podnikatel měsíčně 48 Kč a je tak o více než o sto korun levnější než druhá banka v pořadí. Konto ale může založit jen fyzická osoba – podnikatel, takže sro či akciové společnosti si zatím budou muset počkat. Na druhém místě se umístily hned dvě banky – GE Money Banka a LBBW. Za konta Genius Business Active (GE) a za IQ profesní konto (LBBW) zaplatí podnikatel 159 Kč měsíčně. GE Money navíc může být ještě levnější a to v momentě, kdy průměrný měsíční zůstatek bude vyšší než 500 tisíc. V takovém případě nezaplatíte ani korunu!

Za vedení účtu se neplatí u mBank a Citibank, kde ale podnikatel zaplatí 450 Kč měsíčně za internetbanking. Při splnění určitých podmínek pak nezaplatíte za vedení účtu u již zmíněné GE Money Bank a u Raiffeisenbank. U posledně jmenované banky jde o podmínku, že na účet přijde měsíčně fyzické osobě-podnikateli více než 45 tisíc (respektive 150 tisíc) a právnické osobě více než 150 tisíc (respektive 500 tisíc). Jde o účty Základ zdarma a Plus zdarma. Tím by se znatelně změnilo pořadí bank. Raiffeisenbank by se posunula na 5. respektive 4. místo (z 11. a 12. místa) a GE Money by dokonce v tomto průzkumu zvítězila.

Platbou za vedení účtu si podnikatel u většiny zkoumaných bank zároveň zaplatí měsíční výpis z účtu, přímé bankovnictví a platební kartu. Zejména poplatky za transakce (příchozí a odchozí platby) jsou ale většinou účtovány zvlášť. Výjimkou jsou podnikatelské účty u GE Money, UniCredit Bank a LBBW, kde je vše obsaženo v balíčku a cena se již nezvedá. Zřízení trvalého příkazu mají všechny banky zdarma.

Zajímavá je politika bank ve vztahu k výběru z bankomatu (vlastní banky). Jediné dvě banky GE Money a UniCredit mají v rámci účtu výběry zdarma v jakémkoliv počtu. Dalších pět bank má výběry z bankomatu zdarma v omezeném počtu – Citibank prvních 7, Česká spořitelna první 2, Komerční banka první výběr, mBank první 3 a Raiffeisenbank první 2 výběry bez ohledu na druh balíčku. U ostatních bank se za výběry z bankomatu vlastní banky platí – LBBW (6,5), ČSOB (6), Poštovní spořitelna (5) a Volksbank (3).

Zasílání měsíčních výpisů v elektronické podobě je u většiny bank zdarma. Výjimkou je Česká spořitelna, kde se podle sazebníku platí 15 Kč + poštovné za výpis v písemné podobě a varianta s elektronickým výpisem v sazebníku není uvedena a Raiffeisenbank, kde je sice zaslání výpisu z účtu zdarma, ale jeho vyhotovení stojí 10 Kč (účty Základ a Plus).

Cena za podnikatelský účet našeho parametru se (bez odchylek) pohybuje v rozmezí 159 až 300 Kč měsíčně, výjimkou je Citibank za 607 Kč a v případě, že by u Raiffeisenbank nesplnil podnikatel kritéria (viz výše) pro účty Základ zdarma a Plus zdarma, zaplatil by 434 Kč respektive 513 Kč. Průměrná cena za vedení účtu je téměř 129 Kč měsíčně.

Tabulka 2

Pořadí

Banka

Název konta

Cena měsíčně

 

1

mBank

mBusiness

48

+

2-3

GE Money Bank

Genius Business Active

159

*

2-3

LBBW

IQ profesní konto

159

 

4

ČSOB

Podnikatelské konto

181

 

5

Poštovní spořitelna

Postkonto Max

196

 

6

Česká spořitelna

Profit Light

260

 

7

Komerční banka

Efekt Start

266

 

8

Volksbank

Profit Konto

266

 

9

UniCredit Bank

Business Konto 20

279

 

10

Raiffeisenbank

Profikonto

313

 

11/5

 

Základ

434

195**

12/4

 

Plus

513

164***

13

Citibank

Citibusiness Standard

607

 

 

Poznámky:

 

 

 

 

*

Při průměrném měsíčním zůstatku nad 500 tisíc – ZDARMA

 

**

ZDARMA při příjmu FO-podnikatel více než 45 tisíc a PO více než 150 tisíc

 

***

ZDARMA při příjmu FO-podnikatel více než 150 tisíc a PO více než 500 tisíc

 

+

Pro fyzické osoby - podnikatele

 

 Podnikatelské účty – vítězství mBank a mnohá překvapení

a co fio
Ahoj! A co FIO banka, která má podnikatelský účet naprosto zadarmo, bez jakéhokoliv poplatku?...
Diskutovat (12)