Poradenství zdarma nebo za poplatek:
Co se vyplatí?


12. 08. 2011  00:42     Jiří Šindelář     komentáře (0)

Finanční poradenství je běžnou součástí tržní ekonomiky. V zemích, kde lidé svobodně rozhodují, kam budou investovat vlastní peníze a mají k tomu mnoho možností, je někdy výhodné nechat si poradit. Otázka zní: za peníze, nebo zdarma? Co je kvalitnější? A jaké jsou rozdíly mezi oběma modely a kdy je který vhodnější?

Poradenství zdarma

V dobách nedávno minulých jistě mnozí zaregistrovali reklamy na „finanční poradenství zdarma“. Je potřeba říci, že ač tato formulka jistě působila na klienty jako magnet, vždyť kdo by nechtěl využít služby kadeřníka či automechanika zadarmo, časem většina zjistila, že i daný finanční poradce tak docela bez příjmů není. Naproti tomu se postupně začala objevovat i nabídka přesně opačná: finanční poradenství za paušální poplatek případně hodinovou sazbu.

.

NEPŘEHLÉDNĚTE: PRO RADU NA VASIPORADCI.CZ

.

Pojďme nejprve udělat ve věcech pořádek a vymezit, s jakými službami se vlastně můžeme na trhu setkat. Existují tři základní možnosti:

1.     1. Provizní poradenství

2.     2. Poradenství založené výhradně na poplatku (tzv. fee-only)

3.     3. Poradenství založené na kombinaci poplatku a provize (tzv. fee-based)

Provizní poradenství patří mezi velmi rozšířené a populární služby. Princip je jednoduchý: poradce sestaví klientovi finanční plána je odměněn až na základě klientem uzavřených finančních produktů. Otevřeně řečeno, tento mechanismus u některých klientů vyvolává obavy ze střetu zájmů na straně poradce. Dnešní zákonné předpisy právě na tuto oblast pamatují velmi detailně a rovněž většina společností, které poskytují služby na profesionální úrovni, nastavuje své vnitřní kontrolní a vzdělávací mechanismy tak, aby předešla jakémukoliv problematickému jednání poradce. Výjimkou není ani srovnání odměn za jednotlivé produkty na stejnou úroveň.

.

PŮJČUJTE SI MEZI SEBOU - BANKERAT.

.

Mezi klady této služby pak patří především výborná dostupnost (klient nemusí disponovat penězi na poplatky za poradenství) a zpravidla okamžité zpřístupnění širokého spektra produktů (u nezávislých poradců). Při korektním zpracování finančního plánu je rovněž většinou dobrý poměr „výkon/cena“, nezanedbatelným kladem je pak u nezávislých poradců možnost výběru nejvhodnějšího řešení z více variant.

Za peníze

Poradenství založené výhradně na poplatků je v Česku spíše marginální službou. Klient platí pevnou příp. hodinovou platbu za poskytnutý servis, který je většinou jasně definován a končí sestavením finančního plánu nebo individuálním doporučením.

Tato služba je obvyklá ve specializovaných případech, např. při správě širšího investičního portfolia, řešení komplikovaných pojistných případů apod. Dílčí nevýhodou je neexistence bezprovizních variant u mnoha běžných produktů, kdy tedy hrozí, že klient uhradí náklady na poradenství vlastně dvakrát. Naopak výhodou je jasně definovaný výstup s jasně definovanou odpovědností obou stran.

Poradenství založené na kombinaci obou možností stojí na pomezí. Je pravděpodobně druhou nejběžnější variantou, kdy je poradce odměněn částečně jak z uzavřených produktů, tak i – zpravidla menší – přímou platbou. Zde je třeba z pohledu klienta věnovat pozornost velikosti přímo placeného poplatku tak, aby jeho výše skutečně odpovídala hodnotě, kterou poradce v rámci obchodního vztahu přinese.

Jakou variantu si tedy vybrat v konkrétním případě?

Nic není pevně dáno a každý klient je individualitou se vším všudy, nicméně určité zákonitosti můžeme nalézt:

  • Pro běžné poradenství a základní finanční rozvahu je dostačující a s ohledem na produktovou nabídku i vhodný model provizního poradenství. Klient by si však vždy měl udělat rešerši poradenských společností a získat reference od známých a přátel. Volba dobrého poradce potažmo společnosti je v tomto případě kritická.
  • Přímo placené poradenství se vyplatí většinou u specializovaných transakcí a životních situací. Co více, u některých činností ani jiná než přímo placená odměna není možná. Klient by však měl vždy úzkostlivě sledovat poměr mezi výší poplatku a hodnotou, kterou poradce přinese.
  • U kombinované varianty je tento faktor skutečně důležitý, neboť většinou poradce obdrží ještě část z odměny vázané na produkt. Jedná se tedy většinou o případy, kdy poradce pro klienta realizuje ještě „něco navíc“ oproti běžnému poradenskému procesu. Opět, toto „něco navíc“ by však mělo být oběma stranami jasně definováno a v přesné rovnováze se sjednanou přímou odměnou.

Ať už se tedy rozhodnete využít kteroukoliv z variant, jejich společným jmenovatelem je osoba poradce, případně poradenská firma. Standardy jejich práce mohou v dobrém i ve zlém překonat silné a slabé stránky jednotlivých modelů a proto je třeba výběr vážit skutečně pečlivě. 

JAK SI VEDE NEJABSURDNĚJŠÍ POPLATEK 2007 V BANKÁCH?

Dovolím si proto ještě jedno doporučení, v článku dosud neuvedené, a tím je členství poradce či společnosti v profesním sdružení. Ačkoliv se nejedná o absolutní měřítko, může příslušnost k širší skupině firem výrazně napovědět, zda to s vámi poradce bude myslet spíše dobře anebo úplně naopak.

Autor je výkonným ředitelem Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF)Poradenství zdarma nebo za poplatek: Co se vyplatí?

Diskutovat (0)