Rok 2011 přinesl větší ochranu vkladů a nárůst počtu bank


07. 02. 2012  16:20     Renáta Kadlecová     komentáře (0)

Rok 2011 byl ve Fondu pojištění vkladů (FPV) ve znamení organizačního a technického zabezpečení všech požadavků, které na konci roku 2010 přinesla novela zákona o bankách. Vklady klientů v bankovních institucích a dostupnost náhrad vkladů v případě krachu některé z bank, stavebních spořitelen či družstevních záložen jsou nyní na výrazně vyšší úrovni. Do Fondu začala přispívat nová bankovní instituce. A Fond vyplácel v roce 2011 náhrady vkladů jedné družstevní záložny.

Nejdůležitější události roku 2011:

 
 • Organizace výplaty náhrad je zcela zabezpečena a připravenost systému předávání dat mezi bankou a FPV včetně bezpečnostních požadavků byla prověřena ostrými testy v závěru roku 2011. Všech 34 testovaných bank prošlo testy bez výhrad.
 • Fond prošel bezpečnostním auditem IT systému, který zkoumal, zda jsou všechna data, s nimiž Fond přichází do styku dostatečně zabezpečena. Byl definován způsob předávání dat, systém manipulace s nimi a kompetence jednotlivých pracovníků, kteří s těmito daty operují. Audit potvrdil maximální úroveň zabezpečení systémů Fondu.
 • Do Fondu pojištění vkladů začala přispívat nová banka, která v druhé polovině roku 2011 zahájila svou činnost na území České republiky – Air Bank. Nabídku trhu rozšířila také ZUNO Bank, která však spadá pod rakouský systém pojištění vkladů.
 • Novinky v systému pojištění vkladů prověřila výplata klientů zkrachovalé Vojenské družstevní záložny. Vkladatelům náležely náhrady vkladů ve výši přesahující 69 milionů korun. K 31.12. 2011 bylo vyplaceno 186 klientů v celkové výši 66 568 234,68 Kč, tj. 96,4% z celkové výše náhrady vkladů.
 • I v roce 2011 pokračovala jednání o návrhu Evropské komise na zkrácení výplatní lhůty z 20 pracovních dnů na pouhých 7 pracovních dnů.
 

Aktuální informace o Fondu pojištění vkladů:

 
 • Pojištěné finanční instituce do Fondu v roce 2011 odvedly 3,37 mld. Kč. 
 • Celková částka ve správě Fondu ke konci roku činila 21,8 mld. Kč. 
 • Fond získal zpět 3,3 mil. Kč v rámci částečného rozvrhu z konkursu Kreditní banky Plzeň 
 • Aktuální maximální výše limitu stanoveného zákonem o bankách je 100 tisíc EUR. Lhůta pro zahájení výplat náhrad vkladů je 20 pracovních dnů.
 

Dění ve Fondu pojištění vkladů v průběhu roku 2011

 • leden            První měsíc fungování systému se zkrácenou lhůtou pro výplatu vkladů a zvýšeným limitem pro výplatu náhrad.
 • únor              Fond pojištění vkladů oznámil celkovou částku, kterou disponoval na konci roku 2010. Ta činila 18,112 miliard Kč. Do rezervního fondu odvedly bankovní instituce za rok 2010 příspěvky v objemu 2 618 milionů korun.
 • březen          Česká republika se připojila k dalším 18 zemím, které podepsaly mezinárodní dohodu o přeshraniční spolupráci mezi evropskými systémy pojištění vkladů. Dohoda například umožňuje zapojení Fondu pojištění vkladů do procesu výplaty náhrad vkladů v případě krachu zahraniční banky, která působí v ČR prostřednictvím pobočky.
 • duben           Fond pojištění vkladů reagoval na aktivitu Evropského parlamentu, který se snaží prosadit zkrácení lhůty pro zahájení výplaty náhrad vkladů ze současných 20 pracovních dnů na pouhých 7 pracovních dní. Fond ve spolupráci s Ministerstvem financí dlouhodobě upozorňuje, že další zkrácení lhůty pro výplatu náhrad vkladů v případě krachu banky může znamenat dodatečné náklady v řádu desítek milionů korun, které by s velkou pravděpodobností dopadly na bedra klientů tuzemských bank.
 • květen          Česká národní banka oznámila, že Vojenská družstevní záložna není schopna dostát závazkům vůči svým klientům. Fond proto 30. května zahájil výplatu vkladů prostřednictvím poboček GE Money Bank.
 • červen          Uzavření auditu hospodaření FPV za rok 2010. Podle jeho výsledků pojištěné finanční instituce v roce 2010 odvedly do Fondu 3,7 miliardy korun. Celková částka ve správě Fondu vzrostla na 18,1 miliardy korun.
 • červenec      Provoz zahajuje nová banka ZUNO BANK, která na území České republiky od července podniká jako pobočka rakouské banky ZUNO Bank AG. Případné vypořádání náhrad vkladů klientů by tedy řešil rakouský systém pojištění vkladů.
  Fond začal uplatňovat novou investiční politiku, která zkracuje investiční horizont a klade maximální důraz na likviditu a bezpečnost investic v návaznosti na požadavky dané zkrácením lhůty pro výplatu náhrad vkladů.
 • srpen            Fond dokončil úpravu všech vnitřních norem souvisejících s testováním bank a výplatou náhrad vkladů dle požadavků bezpečnostního auditu.
 • září               Fond pojištění vkladů úspěšně prošel bezpečnostním auditem IT systémů.
 • říjen              Fond pojištění vkladů již vyplatil většinu náhrad vkladů klientům zkrachovalé Vojenské družstevní záložny. V polovině října zbývalo klientům banky vyplatit necelé 4 miliony korun z celkové částky přesahující 69 milionů korun.
 • listopad         Nová banka Air Bank, která podniká pod bankovní licencí vydanou Českou národní bankou zahájila svoji činnost. Spadá proto pod pojistnou ochranu českého Fondu pojištění vkladů, který by zajišťoval případné vypořádání náhrad klientů při eventuálním krachu banky.
  Fond rozhodl o zřízení Dluhopisového programu pro případy možné budoucí potřeby navýšení finančních zdrojů a vybral ČSOB, a.s. k vytvoření dokumentace k tomuto programu.
 • prosinec       Fond pojištění vkladů zadal průzkum veřejného mínění na téma informovanosti veřejnosti o vybraných finančních otázkách a souvisejících tématech.
------------------------------------------------------------------------- 

O Fondu pojištění vkladů:

  Fond pojištění vkladů vznikl roku 1994 na základě zákona o bankách. Pojištěny jsou veškeré vklady jak fyzických, tak právnických osob, vedené v pojištěných institucích v české nebo cizí měně, včetně úroků. Pojištěny jsou tak zejména kreditní zůstatky na běžných, termínovaných či vkladových účtech nebo vkladních knížkách, vklady potvrzené vkladovým certifikátem, vkladním listem či jiným obdobným dokumentem. FPV poskytuje náhrady za pohledávky z vkladů bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen se sídlem v ČR ve výši 100% vkladu maximálně však 100 000 EUR na jednoho klienta v jedné bance. Vklady klientů v pobočkách zahraničních bank, jejichž mateřská společnost má sídlo v zemích Evropské Unie, jsou pojištěny u systému pojištění vkladů působícího v sídle mateřské společnosti.   Za dobu své existence Fond pojištění vkladů vyplácel náhrady vkladů v šestnácti případech, při kterých poskytl v podobě dvanácti řádných a čtyř dodatečných výplat náhrady vklada­telům dvanácti bank v celkové výši zhruba 25 miliard korun. Fond je řízen pětičlennou správní radou, kterou jmenuje a odvolává ministr financí.


Rok 2011 přinesl větší ochranu vkladů a nárůst počtu bank

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2021 na poplatcích již celkem zaplatili

11838138243

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

88


ČÍSLO TÝDNE 88 právě na takové výši se nachází výkon naší ekonomiky ve vztahu k průměru výkonu 19 zemí eurozóny. Jedná se o dosud nejvyšší výkon České republiky ve vztahu k nejvyspělejším evropským zemím.


Kurzovní lístek Citfin

Země Měna Deviza střed
Kurz EUR Euro 1 EUR 25,8950
Kurz USD Americký dolar 1 USD 21,5620
Kurz PLN Złoty 1 PLN 5,6855
Kurz GBP Libra šterlinků 1 GBP 30,0480
Kurz CHF Švýcarský frank 1 CHF 23,4845
Kurz HUF Forint 100 HUF 7,1500
Kurz RON Rumunské nové leu 1 RON 5,2561
Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více