S finančními institucemi jednají muži, ale „domácí kasu“ drží ženy


12. 09. 2012  15:44     tz     komentáře (0)

Muži jsou všeobecně jistější v tématech týkajících se financí a finančního rozhodování a plánování. V případech, kdy by se měli rozhodovat například o koupi auta na leasing, pořízení hypotéky, výběru banky nebo měli řešit situaci nenadálých finančních výdajů, se budou se cítit daleko jistější než ženy. Vyplynulo to z výzkumu agentury MindBridge, zpracovaného pro Partners. Nižší jistotu mají muži jen v jedné oblasti, a to v přehledu o běžných cenách potravin (viz graf 1). „Výzkum tak potvrdil tradiční rozložení mužů a žen v partnerském soužití, žádná velká emancipační revoluce v Česku neproběhla. Zatímco muži řeší takzvané velké finance, ženy se starají o běžný chod domácnosti,“ dodává k výsledkům Lada Kičmerová, ředitelka marketingu a PR Partners.

Jednání s finančními institucemi mají v partnerském vztahu na starost muži, respektive to tvrdí 54 % z nich a dále jim tuto vlastnost připisuje 16 % žen. Zatímco sebe jako jednající s finančními institucemi označila zhruba třetina žen (36 %) a tuto roli jim připsalo 6 % mužů (viz graf 2).

 

Domácí kasu drží ženy

I přesto, že muži jednají s finančními institucemi a jsou si jistější ve vztahu k financím a v oblasti finančního rozhodování, jsou to právě ženy, které drží v rukou běžný denní chod domácnosti, tedy tzv. domácí kasu.

 

„Na to, kdo se více stará o běžný chod domácnosti z hlediska financí, existují poměrně rozdílné názory podle toho, kdo na otázku odpovídá, zda muž, nebo žena,“ dodává Lada Kičmerová. Z těch, kteří vykonávají „úřad domácího ministra financí“, je jak u mužů, tak i u žen zhruba polovina přesvědčena, že by jejich partner či partnerka tento úkol zvládal(a) stejně dobře jako oni sami. Druhá polovina se na svěření tohoto úkolu partnerovi či partnerce dívá daleko kritičtěji a nepředpokládá, že by to zvládali lépe. Sebekritické hodnocení a přesvědčení, že by to partner nebo partnerka zvládali lépe, se v této skupině respondentů téměř nevyskytuje.

 

„Zajímavé je, že mezi těmi, kteří se o chod domácnosti nestarají, jsou kritické postoje k partnerce či partnerovi častější,“ uvádí ředitelka marketingu a PR Partners. „Téměř pětina žen a 17 % mužů jsou přesvědčeni, že by tento úkol zvládali lépe než jejich partner či partnerka. Lze tedy jen spekulovat, zda by tomu ve skutečnosti opravdu tak bylo.“ Tři čtvrtiny (72 % mužů, 75 % žen), kteří se o chod domácnosti z finančního hlediska nestarají, si myslí, že by na tom byli stejně jako jejich protějšek. 11 % mužů a 6 % žen pak sebekriticky tvrdí, že by sami tento úkol zvládali hůře než jejich partner či partnerka.

 

Výdělek partnera či partnerky není tajemstvím

73 % mužů a 72 % žen uvádí, že vědí docela přesně, kolik vydělává jejich partner nebo partnerka. Pro Čechy tedy není tajemstvím, kolik měsíčně vydělávají jejich protějšky. Jen velice malé procento žen i mužů tento údaj tají (viz graf 3).

 

Češi jsou spíše opatrnými investory

Češi se o svých financích radí s odborníky, s nějakým finančním poradcem jednalo 82 % oslovených (viz graf 4). Nejčastěji by se lidé uchylovali ke kontaktování finančního poradce už při investici od 50 do 150 tisíc korun (36 %). Více než desetina (12 %) by se radila už při investici do 50 tisíc korun, naopak desetina by k takové konzultaci přistoupila až při investici nad 1 milion korun. 14 % by se s finančním poradcem neradilo při žádné investici.

 

S finančním poradcem jsme nejčastěji připraveni konzultovat témata investice na kapitálovém trhu (51 %), hypotéky (49 %) a spoření na důchod (33 %), resp. konsolidace úvěrů (31 %). Lidé ve věku 25 až 30 let pak vykazují významně vyšší ochotu ke konzultacím na téma hypotéka, resp. stavební spoření, než je tomu u vyšších věkových kategorií.

.S finančními institucemi jednají muži, ale „domácí kasu“ drží ženy

Diskutovat (0)