Životní situace:
Chci se nechat zastupovat advokátem/peněžní plnění

Instituce pro tuto životní situaci

Advokát

V případě zastupování advokátem získáváte lepší pozici proti druhé straně se kterou se budete soudit. To však není zadarmo.


V případě zastupování advokátem získáváte lepší pozici proti druhé straně se kterou se budete soudit. To však není zadarmo.

 

 

Odměna advokáta může být:

smluvní – záleží na dohodě klienta a advokáta

mimosmluvní – stanovená právními předpisy

 

Odměnu advokáta sice hradí bezprostředně jeho klient, nicméně v případě úspěchu klienta ve sporu má klient nárok na úhradu nákladů na právní zastoupení od protistrany, dle paušálního tarifu.

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Jde-li o opětující se plnění, činí předmět řízení podle odstavce 1 součet těchto plnění; u plnění na dobu neurčitou nebo na dobu delší než pět let však činí jen pětinásobek ročního plnění.

 

Při určení sazby podle odstavce 1 se nepřihlíží k příslušenství pohledávky nebo práva.

 

Je-li předmětem řízení plnění ze smlouvy, které bylo ve smlouvě vyjádřeno v penězích, považuje se za předmět řízení částka uvedená ve smlouvě; totéž platí, je-li předmětem řízení vrácení plnění z neplatné nebo zrušené smlouvy.

 

Je-li předmětem řízení směnka nebo šek a nejde-li o zaplacení peněžité částky, považuje se za předmět řízení peněžitá částka uvedená ve směnce nebo šeku; totéž platí, je-li předmětem řízení jiný cenný papír, na němž je uvedena jeho jmenovitá hodnota.

 

Je-li peněžitá částka vyjádřena v cizí měně, stanoví se předmět řízení v české měně podle kurzu platného pro nákup valut, který je uveden v kurzovním lístku České národní banky vydaném k prvnímu dni měsíce, v němž se rozhoduje o náhradě nákladů řízení. U měn neuvedených v kurzovním lístku České národní banky se použije kurz EURO nebo USD k této měně vyhlášený ústřední nebo jí na roveň postavenou bankou státu, v němž platí přepočítávaná měna.

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců