Životní situace:
Chci umístit stánek (jiný prodej) na ulici

Pokud chcete na ulici otevřít stánek, nebo jiné prodejní místo, musíte si zažádat o povolení příslušný městský či obecní úřad a zaplatit příslušný poplatek za pronájem tohoto místa. Pro úspěšné spuštění činnosti potřebujete rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace pro zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných zařízení, předzahrádky.
Pokud chcete na ulici otevřít stánek, nebo jiné prodejní místo, musíte si zažádat o povolení příslušný městský či obecní úřad a zaplatit příslušný poplatek za pronájem tohoto místa. Pro úspěšné spuštění činnosti potřebujete rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace pro zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných zařízení, předzahrádky.

 

Důležité doklady:

vyplněnou žádost situaci se zákresem podnikatelé živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku (jiný zástupce firmy plnou moc od statutárního zástupce) pověření osoby zodpovědné za dodržování podmínek rozhodnutí v případech zřizování předzahrádky na jiném místě, než je místo podnikání uvedené v živnostenském listu, přiloží žadatel kopii sdělení živnostenského úřadu o zřízení - umístění provozovny souhlas vlastníka komunikace

Poplatky:

Při podání žádosti

- do 10 dnů - 100,- Kč - do 6 měsíců - 500,- Kč - nad 6 měsíců - 1 000,- Kč
Témata k této situaci:

Podnikání

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců