Životní situace:
Chci vyhotovit stejnopis, opis, kopii dokladu

Instituce pro tuto životní situaci

Krajský soud

Soud

Můžete požádat o vyhotovení stejnopisu, opisu, kopie nebo fotokopie listin, protokolů, příloh, záznamů, rejstříků, evidencí, knih a jiných částí spisů, které vede soud. Soudní poplatek je určen způsobem jakým stejnopis žádáme vyhotovit.


Můžete požádat o vyhotovení stejnopisu, opisu, kopie nebo fotokopie listin, protokolů, příloh, záznamů, rejstříků, evidencí, knih a jiných částí spisů, které vede soud. Soudní poplatek je určen způsobem jakým stejnopis žádáme vyhotovit.

 

Poplatku nepodléhá   stejnopis (fotokopie)   protokolu o jednání soudu vyhotovený bez záhlaví a bez ověření.

 

Za kopie   pořízené na   kopírovacích strojích   nebo prostřednictvím počítače bez ověření se vybere poplatek ve výši Kč 15,- za každou i započatou   stránku a s ověřením se vybere poplatek 35,- Kč za každou i započatou stránku.

 

Poplatek podle této položky se vybere i za vyhotovení stejnopisů podání a jeho příloh soudem, byl-li k jejich předložení poplatník marně soudem vyzván.

 

Spisy vedenými soudem se rozumí i spisy bývalých státních notářství, státních arbitráží, vojenských soudů, Nejvyššího soudu ČSFR, bývalého Nejvyššího soudu, popřípadě dalších orgánů, jejichž spisy jsou uloženy u soudů České republiky.

 

Na vyhotoveních podle této položky se vyznačí účel, k němuž budou použita, je-li poplatník od poplatku za úkon osvobozen podle § 11 odst. 2.

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců