Životní situace:
Dodávka energií od nového dodavatele

Poté, co proběhnou úkony potřebné ke změně dodavatele, zahajuje dodávku energie Váš nový dodavatel.
O této skutečnosti byste měli být obchodníkem informováni, stejně jako o datu, od kterého jím byla skutečně zahájena dodávka. Lze následně doporučit, abyste nahlásili k termínu změny dodavatele příslušnému provozovateli distribuční soustavy samoodečet (do 5 - ti pracovních dnů od změny dodavatele). Následně obdržíte závěrečné vyúčtování spotřeby, kterým dojde k vypořádání závazků s původním dodavatelem. Při prvním vyúčtování od nového dodavatele je vhodné zkontrolovat celou fakturu, především, zda jsou dodrženy smluvené obchodní podmínky a ceny. Je nutné přesměrovat platby za energii na bankovní konto nového dodavatele.
Témata k této situaci:

Energie

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců