Životní situace:
Jak podat stížnost ČTÚ

Podání je dle § 37 správního řádu možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.
Pokud podání učiněné v elektronické podobě není podepsáno uznávaným elektronickým podpisem, musí být do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno písemně, ústně do protokolu nebo elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem. Elektronické podání lze učinit i datovou zprávou a je odeslána do datové schránky Českého telekomunikačního úřadu (identifikátor a9qaats) Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.

Adresy odborů Českého telekomunikačního úřadu pro oblasti jsou uvedeny v položce Kontakty.

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců