Životní situace:
Jaké náležitosti musí návrh obsahovat?

Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu musí být podán v souladu se správním řádem v zákonem dané formě s uvedením návrhu toho, o čem a jak má být rozhodnuto a s uvedením údajů o tom, kdo jej podává.
Pokud návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu trpí vadami, pomůže je správní orgán podateli odstranit. Účast ve sporu může navrhovatel ukončit zpětvzetím návrhu.
Témata k této situaci:

Občanský zákoník Telekomunikace Spor

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců