Životní situace:
Kdy finanční arbitr nerozhoduje

Návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem je nepřípustný, jestliže..
  1. a) spor nenáleží do působnosti finančního arbitra,
  2. b) ve věci samé již rozhodl soud nebo v téže věci probíhá řízení před soudem,
  3. c) ve věci samé již rozhodl finanční arbitr nebo v téže věci probíhá řízení před finančním arbitrem,
  4. d) ve věci samé již bylo rozhodnuto v rozhodčím řízení nebo v téže věci probíhá rozhodčí řízení.

 

Finanční arbitr nemůže rozhodnut ani tehdy, nemá-li návrh na zahájení řízení veškeré náležitosti. 

 

Příklady sporů mimo působnost finančního arbitra naleznete zde.

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců