Životní situace:
Kdy může ČTÚ spor odmítnout

Český telekomunikační úřad je oprávněn odmítnout spor, ke kterému není kompetentní; tím není dotčena možnost řízení zastavit či návrh zamítnout pro nesplnění příslušných zákonných podmínek.
Úřad může dále odmítnout spor v případě, že se spotřebitel nepokusil kontaktovat poskytovatele služeb, aby s ním svoji stížnost projednal a pokusil se nejprve danou věc vyřešit s přímo s poskytovatelem; v případě, že se sporem zabývá nebo se již dříve zabýval jiný subjekt alternativního řešení sporů nebo soud a v případě, že spotřebitel nepodal stížnost k subjektu alternativního řešení sporů v předem stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než dva měsíce ode dne, kdy spotřebitel podal reklamaci (stížnost) poskytovateli služeb.
Témata k této situaci:

Občanský zákoník Telekomunikace Spor

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců