Životní situace:
Mimosoudní řešení sporů. Kdy ho použít

Pokud spotřebitel není s vyřízením své reklamace spokojen po obsahové stránce, nesouhlasí se zamítnutím reklamace, popřípadě s nedostatečným uspokojením nároků z reklamace, která byla jinak uznána, pak dochází k občanskoprávnímu sporu, který je možné řešit prostřednictvím České obchodní inspekce (ČOI), a to v rámci řízení o mimosoudním řešení sporů (ADR).
Tuto novou pravomoc získala ČOI před několika měsíci a je o ní u veřejnosti velký zájem. Pokud se nepodaří vyřešit spor tímto způsobem, pak nezbývá než se obrátit na soud. V případě sporů s finančními institucemi se spotřebitelé mohou zase obracet v rámci mimosoudního řešení sporů na finančního arbitra. Výhodou těchto mimosoudních řízení je, že jsou proti klasickým jednáním před soudem výrazně levnější (zdarma), znatelně rychlejší a méně formální.

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců