Životní situace:
Návštěva lékaře

Instituce pro tuto životní situaci

Zdravotnické zařízení

Lékař

Návštěva lékaře se týká každého z nás. Ať už jsme nemocní či nás něco bolí, trápí.


Návštěva lékaře se týká každého z nás. Ať už jsme nemocní či nás něco bolí, trápí.

Poplatek za návštěvu u lékaře se týká všech pojištěnců nebo jejich zákonných zástupců, kterým byla poskytnuta zdravotnická péče (ošetření) nebo kterým bylo provedeno klinické vyšetření.

 

Platí se praktickému lékaři, lékaři pro děti a dorost, ženskému lékaři či zubnímu lékaři. Dále se platí lékaři, který poskytl specializovanou ambulantní zdravotní péči či praktickému lékaři, který provedl návštěvní službu.

Poplatek se platí i za návštěvní službu lékaře pro děti a dorost.

 

Tento poplatek se týká i návštěvy klinického psychologa a klinického logopeda.

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců