Životní situace:
Ověření listiny

Instituce pro tuto životní situaci

Krajský soud

Soud

Pokud chcete u soudu ověřit listinu v českém, slovenském nebo cizím jazyce, pak zaplatíte poplatek určený dle jazyku ve kterém je ověřovaná listina psána.


Pokud chcete u soudu ověřit listinu v českém, slovenském nebo cizím jazyce, pak zaplatíte poplatek určený dle jazyku ve kterém je ověřovaná listina psána.

 

 

 

Poplatek se vybere za každou i započatou stránku, kterou soud ověřuje.

 

Listinou v cizím jazyce je listina, na níž je alespoň část textu v cizím jazyce.

 

Za ověření listiny v cizím jazyce, který je pro osoby s povoleným trvalým pobytem na území ČR mateřským jazykem, se vybere poplatek ve výši stanovené pro český nebo slovenský jazyk.

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců