Životní situace:
Poplatek za užívání veřejného prostranství

Instituce pro tuto životní situaci

Obecní/městský úřad

V případě že máte v úmyslu využít část nebo celý pozemek, který je veřejným prostranstvím, pak tuto skutečnost musíte nahlásit příslušnému úřad v níže uvedených lhůtách.


V případě že máte v úmyslu využít část nebo celý pozemek, který je veřejným prostranstvím, pak tuto skutečnost musíte nahlásit příslušnému úřad v níže uvedených lhůtách. Výši poplatků si určuje každá obec či město sama. Přesnou výši poplatků příslušné obce zjistíte z vydané vyhlášky nebo přímo jako informaci na tomto úřadě.

Předmětem poplatku je provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa

 

Lhůty:

Ohlášení poplatku:

-nejméně 7 dní před započetím užívání veřejného prostranství.

-V případě krátkodobého užívání (do 6 dnů) je nutno splnit tuto povinnost 1 den předem.

-V případě havárií ohlašovací povinnost je do 3 dnů

 

 

Výše poplatku za zábor(užívání) veřejného prostranství určují místně závazné vyhlášky obcí a měst.

 

Pro příklad uvádíme výši poplatků středně velkého města:

- stánky, reklamy ("áčko"), výkopy za 10,- Kč/každý i započatý m2/každý i započatý den - zahradní restaurace za 1,- Kč/každý i započatý m2/každý i započatý den - lešení od 3 do 6 měsíců umístění za 5,- Kč/každý i započatý m2/každý i započatý den - parkovací místo - měsíční paušální poplatek ve výši 1 000,- Kč mimo pěší zónu a 850,- Kč na pěší zóně

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců