Životní situace:
Potřebuji řidičský průkaz

Po ukončení zákonem stanovené doby výuky v autoškole a vykonání příslušných vědomostních a praktických zkoušek, můžete zažádat o vydání řidičského průkazu, který je předpokladem možnosti řídit motorové vozidlo. Řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění je trestným činem.
Zažádat si můžete o dva typy průkazů:

1) řidičský průkaz

2) mezinárodní řidičský průkaz (do zahraničí)

Potřebné doklady:

- žádost o vydání řidičského průkazu nebo žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu - platný doklad totožnosti žadatele (občanský průkaz, pas) - jedna fotografie (3,5 x 4,5 cm, zobrazující žadatele v předním čelném pohledu) Další požadované doklady, pokud osoba žádá o:

a) 1. řidičský průkaz nebo rozšíření o další řidičské oprávnění - žádost o řidičské oprávnění, posudek o zdravotní způsobilosti, řidičský průkaz (při rozšíření) b) změnu údajů, výměnu za vzor Evropských společenství, poškození - řidičský průkaz c) vydání mezinárodního řidičského průkazu - řidičský průkaz d) výměnu cizího řidičského průkazu za český - řidičský průkaz vydaný cizím státem nebo řidičský průkaz Evropských společenství, povolení k přechodnému nebo trvalému pobytu

Lhůty:

Do 20 dnů od podání žádosti

Výměna řidičského průkazu za nový typ (model Evropských společenství) je bez poplatku.
Témata k této situaci:

Doklady

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců