Životní situace:
Potřebuji vyšetření - koho se poplatky netýkají

Instituce pro tuto životní situaci

Zdravotní poplatky, které jsou v platnosti od ledna 2008 však neplatí někteří pojištěnci.
Zdravotní poplatky, které jsou v platnosti od ledna 2008 však neplatí někteří pojištěnci.

Tyto poplatky neplatí pojištěnci umístění v dětských domovech, školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy. Také pojištěnci při ochranném léčení nařízeném soudem.

 

Při léčení infekčních onemocnění, kterým je pojištěnec povinen se podrobit, pojištěnci, jež mají nařízenou izolaci ve zdravotnickém zařízení nebo při nařízení karantény k zajištění ochrany veřejného zdraví. Dále pak pojištěnci, kteří se prokáží rozhodnutím, oznámením či potvrzením vydaným orgánem pomoci v hmotné nouzi o dávce, která jim je poskytována podle zvláštního právního předpisu, toto potvrzení však nesmí být starší než 30 dnů.

Poplatek se také neplatí za preventivní prohlídku (§ 29, 30, 35), za hemodialýzu (=procedura, která čistí a filtruje krev, zbavuje tělo nebezpečných opadů a nadbytečných solí a vody), dispenzární péči poskytovanou osobám uvedeným v § 31 odst. 1 písm. b) a d).

 

Neplatí se za laboratorní či diagnostické vyšetření, které vyžádá ošetřující lékař. Neplatí se při vyšetření lékařem transfuzní služby, kdy se odebírá krev, plazma nebo kostní dřeň.

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců