Životní situace:
Přenesení čísla k jinému operátorovi

Instituce pro tuto životní situaci

Telekomunikační operátor

Přenos lze provést v případě, že nemáte dotovanou smlouvu neboli smlouvu na dobu určitou (standardně si operátoři “upisují” zákazníky na 2 roky). Pokud ne – je vše v pořádku.


Přenos lze provést v případě, že nemáte dotovanou smlouvu neboli smlouvu na dobu určitou (standardně si operátoři “upisují” zákazníky na 2 roky). Pokud ne – je vše v pořádku. Obraťte se na společnost, jejímž zákazníkem se chcete stát a objednejte si “přenesení čísla”, poté oznamte svůj úmysl I opouštěnému operátorovi.

 

POZOR: Někteří operátoři mají ve smluvních podmínkách povinnost vypovědět smlouvu do deseti dní od oznámení přechodu u nového operátora.

 

Ten musí vášemu odchodu požehnat. Sleduje například to, jestli mate řádně uhrazené všechny faktury nebo nemáte u společnosti nesplacenou záruku či nedoběhlou smlouvu na dovu určitou. Pokud nemáte ke společnosti žádné závazky, operator vám potvrdí odchod a můžete se směle obrátit na nového operátora podruhé. S ním sjednáte jen datum přenosu. K přenesení čísla musí dojít nejpozději do 14 pracovních dnů ode dne, kdy opouštěný operátor potvrdí splnění podmínek pro přenos a uvolní telefonní číslo či čísla k přenosu. Zákazník si proto musí nastavit s přejímajícím operátorem datum přenesení svého čísla nejpozději 11.pracovní den od uvolnění čísla opouštěným operátorem.

 

POZOR: V době samotného přenosu (rozmezí od 0 h. do 6 h. ráno v termínu plánovaného přenesení čísla) nemusí telefoní číslo fingovat (pouze tísňové volání 112). Samotný přenos proběhne deaktivací stare SIM karty a zapojením nové.

 

Poznámka: Jednorázová cena účtovaná zákazníkům za přenesení mobilního čísla je cenou nákladově orientovanou, která se skládá ze dvou částí. První část nákladů představují vlastní administrativní náklady přijímajícího operátora související s přenesením mobilního čísla. Druhou část nákladů tvoří poplatek účtovaný mezi operátory určený vždy příslušnému opouštěnému mobilnímu operátorovi (tj. Společnostem Eurotel Praha spol. s r.o. a T-Mobile Czech republic a.s.). Poplatek účtovaný mezi operátory pokrývá pouze přiměřené administrativní náklady související s uvolněním mobilního čísla při přenesení do jiné veřejné mobilní sítě v souladu se zněním Opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3 ze dne 27. června 2005, přičemž tento poplatek bude stanoven rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu. Jednorázová cena za přenesení čísla ve výši 1,19 Kč včetně DPH je tedy cenou dočasnou a Vodafone si vyhrazuje právo tuto cenu upravit s ohledem na výše uvedené rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu. Informace o aktuální výši jednorázové ceny za přenesení čísla je k dispozici ve Vodafone prodejnách a na www.vodafone.cz

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců