Životní situace:
Přerušení poskytování služeb

Instituce pro tuto životní situaci

Telekomunikační operátor
Pozn. O2: na vlastní žádost: - provádí se, pokud účastník není v prodlení s úhradou faktur, a tehdy (týká se zákazníků se závazkem plynoucím z využití Speciální nabídky) zaplatí-li záruku na smluvní pokutu. Max. délka odpojení je 12 kal. Měsíců. Poplatek za odpojení 100 Kč. Pro neplacení - odpojení je zdarma, zákazník platí při obnovení aktivace čísla reaktivační poplatek ve výši uvedené výše.

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců