Životní situace:
Promeškaný čas notáře

Instituce pro tuto životní situaci

Notář

Náhrada za promeškaný čas náleží notáři při úkonech, prováděných na jiném místě než v kanceláři notáře nebo v místě konání jeho úředních dnů.
Náhrada za promeškaný čas náleží notáři při úkonech, prováděných na jiném místě

než v kanceláři notáře nebo v místě konání jeho úředních dnů, za čas strávený

cestou do tohoto místa a zpět a za čas strávený čekáním na provedení úkonu z

důvodů na straně žadatele.

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců