Životní situace:
Protestace směnky a výpis z knihy protestů