Životní situace:
Sepsání notářského zápisu o právním úkonu

Instituce pro tuto životní situaci

Notář

Jedná se o sepsání notářského zápisu o právním úkonu včetně vydání jednoho stejnopisu.


Jedná se o sepsání notářského zápisu o právním úkonu včetně vydání jednoho stejnopisu.

 

 

 

Poznámka: Nelze-li tarifní hodnotu určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými obtížemi, pak je poplatek 2.500 Kč.

 

 

 

 

Poplatek je nejméně 800 Kč. Částka nad 100.000.000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává.

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců