Životní situace:
Souhlas po telefonu. Pozor na něj

Právě telefonického souhlasu využívají nejrůznější podvodníci a pochybné společnosti. Základem je nastavení správného telefonického marketingu a vhodného oslovení volaného.
Šikovný zástupce takové společnosti může překvapenému zákazníkovi vnutit nějakou službu nebo produkt dříve, než si klient uvědomí, že udělal chybu nebo že by měl za údajně „bezplatnou“ službu něco platit. Výhodou, kterou spotřebitelům dává zákon, je možnost od takové smlouvy odstoupit do 14 dnů od dodání výrobku nebo počátku realizace služby. Ne vždy však lidé tuto lhůtu stihnou, protože faktury za služby jim přicházejí takticky až později. Proč? Teprve v tu chvíli totiž velká část lidí zjistí, že si vlastně objednali něco, co původně ani nechtěli. Z důvodu velkého množství sporů a problémů, které přinesla zákonná možnost uzavírání smluv pomocí telefonu, se uvažuje o novelizaci části zákona, která dá podnikateli povinnost po předchozím předběžném souhlasu spotřebitele, mu zaslat závaznou nabídku písemně.

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců