Skupina ING vykázala čistý udržitelný zisk ve výši 2 603 milionů eur


13. 02. 2013  21:07     tz     komentáře (0)

Čistý hospodářský výsledek skupiny ING za celý rok 2012 činí 3 894 mil. eur, tedy 1,03 eura na akcii, a to se započítáním odprodejů, ukončovaných provozů a mimořádných položek. Čistý výsledek za 4. čtvrtletí dosáhl výše 1 434 mil. eur, tedy 0,38 eura za akcii. Udržitelný čistý výsledek za 4. čtvrtletí roku 2012 činí 373 mil. eur. Přispěl k němu solidní čtvrtletní výsledek Pojišťovny a kvůli mimořádným položkám a holandské bankovní dani nižší výsledek Banky.

Skupina ING vykázala čistý udržitelný zisk ve výši 2 603 milionů eur
•    Udržitelný výsledek Banky za 4. čtvrtletí roku 2012 před zdaněním dosáhl výše 184 mil. eur a byl ovlivněn negativním přeceněním CVA/DVA, ztrátami ze snižování rizik a holandskou bankovní daní. Úroková marže se držela ve srovnání se 3. čtvrtletím relativně stabilně na 1,33 %, zatímco rizikové náklady doznaly mírného zvýšení na 588 mil. eur.

•    Provozní výsledek Pojišťovny se ve 4. čtvrtletí roku 2012 oproti 3. kvartálu téhož roku zvýšil na
296 mil. eur, a to díky posílení investičního spreadu na 132 bps. Obrat se ve srovnání s posledním čtvrtletím 2011 zvýšil o 12,7 % a mezičtvrtletně od 3. čtvrtletí roku 2012 o 23,6 % v konstantních měnách. Udržitelný výsledek před zdaněním vzrostl na 272 mil. eur.

Komentář předsedy představenstva

„Rok 2012 byl pro ING rokem transformačním; usilovně jsme pracovali na restrukturalizaci skupiny a přípravě Banky a Pojišťovny na jejich nezávislou budoucnost,“ sdělil Jan Hommen, generální ředitel ING Group. „Ve čtvrtém čtvrtletí jsme oznámili dva velké prodeje našich asijských divizí Pojišťovnictví/IM. Zaregistrovali jsme primární veřejnou nabídku akcií naší americké pojišťovny a dohodli jsme se s Evropskou komisí, což nám dává více času a flexibility pro restrukturalizaci. Banka významně pokročila v optimalizaci své rozvahy a tvorbě kapitálu pro splnění požadavků kapitálové přiměřenosti Basel III; současně splatila 1,125 mld. eur holandskému státu a přispěla další miliardou eur k umoření dluhu skupiny.“ 

„Výsledky za celý rok jsou solidní, a to i přes přetrvávající dluhovou krizi v Evropě a nepříznivé ekonomické klima, které panovalo v roce 2012. Čistý udržitelný výsledek celé skupiny dosáhl výše 2 603 mil. eur, tedy jen o 5,2 % méně než v roce 2011, a to i přes náklady na snižování rizik Banky ve výši 626 mil. eur, úhradu holandské bankovní daně ve výši 175 mil. eur a vyšší ztráty z úvěrů zapříčiněných oslabující ekonomikou. V případě Pojišťovny snižování rizik a nízké úrokové sazby tlačily dolů investiční výnosy, udržitelný výsledek se však podařilo udržet díky minimalizaci tržních položek.“ 

„S tím, jak se mění okolní prostředí, se proměňuje i skupina ING – chceme stále vycházet vstříc rapidně se vyvíjejícím požadavkům zákazníka a dosahovat provozní dokonalosti. V Nizozemí a v Belgii jsme významně pokročili v oblasti zlepšování služeb a investic do systémů informačních technologií protože naši klienti rychle přecházejí k mobilnímu bankovnictví. S tím, jak se vyvíjí náš obchodní model, se musí přizpůsobovat i naše organizace. Divize retailového bankovnictví v Nizozemí rozšiřuje transformační program, který byl spuštěn v roce 2011. Jeho součástí je snížení stavu zaměstnanců přibližně o 1 400 do konce roku 2015 a snížení nákladů o 120 mil. eur ročně od roku 2016 dále. V ING Bank v Belgii se plánuje snížení stavu zaměstnanců o 1 000 pracovních míst přirozeným úbytkem do roku 2015, čímž bude do roku 2015 realizována roční úspora 150 mil. eur. Tyto iniciativy doplňují opatření oznámené v minulém čtvrtletí pro oblast Korporátního bankovnictví a Pojišťovnictví v Evropě. Všechny tyto programy dohromady představovaly opravné položky zaúčtované v roce 2012 ve výši 452 mil. eur po zdanění, nicméně je považujeme za zásadně důležité pro tvorbu budoucích zisků – jejich cílem je do roku 2015 kumulativně snížit roční náklady o miliardu eur.“ 

„Uprostřed všech změn, kterými procházíme, prokázali naši zaměstnanci trvale vysoké pracovní nasazení a ochotu vycházet maximálně vstříc přáním zákazníků. Na prahu roku 2013 je ekonomické klima stále obtížné a my musíme být dostatečně pružní, abychom na toto dynamické prostředí reagovali rychle a dosahovali udržitelných dobrých výsledků v dlouhodobém zájmu všech zainteresovaných stran.“

Více podrobných informací naleznete zde:

http://www.ing.com/Our-Company/Press-room/Press-release-archive/PressRelease/ING-posts-2012-underlying-net-profit-of-EU Skupina ING vykázala čistý udržitelný zisk ve výši 2 603 milionů eur

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2021 na poplatcích již celkem zaplatili

14122924249

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

3


ČÍSLO TÝDNE - 3 o tolik procent vzrostla v dubnu 2021 v České republice inflace. Jednoduše se zrychlilo zdražování zboží a služeb, které si pořizujeme. Tuzemská inflace patří k nejvyšším v Evropě.


Kurzovní lístek Citfin

Země Měna Deviza střed
Kurz EUR Euro 1 EUR 25,5720
Kurz USD Americký dolar 1 USD 21,1930
Kurz PLN Złoty 1 PLN 5,6215
Kurz GBP Libra šterlinků 1 GBP 29,7915
Kurz CHF Švýcarský frank 1 CHF 23,3055
Kurz HUF Forint 100 HUF 7,1500
Kurz RON Rumunské nové leu 1 RON 5,1894
Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více