Soutěž s Vysokou školou finanční a správní – kde čtenáři v odpovědích nejvíce chybovali?


04. 07. 2011  01:13     ar     komentáře (0)

Naše pravidelná soutěž v měsíci červnu proběhla ve spolupráci s Vysokou školou finanční a správní. Čtenáři našeho serveru měli opět možnost prověřit a zlepšit svou finanční gramotnost a zároveň se dozvědět zajímavé informace o zmíněné vysoké škole. Jak si při tom vedli?

Chybovost přes 51 procent

Upřímně řečeno, nedařilo se jim nijak zvlášť dobře. Z celkového počtu obdržených vyplněných dotazníků (112) bylo totiž jen 48,2 % bez zaváhání, chybovost tak přesáhla 51 procent. O ceny se proto bude losovat mezi pouhými 54 správně vyplněnými formuláři, což podstatně zvyšuje šance na výhru těm, kdo si dali několikaminutovou práci a na otázky v naší soutěži odpověděli. HRAJTE V DALŠÍ SOUTĚŽI S mBank O DOMÁCÍ KINO ZDE!!! Pojďme se nyní podívat, které z otázek činily největší potíže.

Katem otázka číslo 5

Suverénně největší potíže čtenářům dělala otázka číslo pět, ve které jsme se ptali na bezúročné období u kreditních karet. Konkrétně šlo o to, zda při splacení části kreditní částky až po uplynutí bezúročného období platíte úrok jen z této sumy (CHYBNĚ), nebo z celého objemu prostředků čerpaných na kreditní kartě (SPRÁVNĚ). Téměř jedna třetina respondentů na tuto otázku nedokázala odpovědět správně, což jen potvrzuje praxi týkající se kreditních karet. Spousta uživatelů „kreditek“ se nechá uchlácholit sliby poskytovatele o bezplatném užívání karty (zpravidla jen v prvním roce) a v samotných základech užívání tohoto úvěrového nástroje má zmatek, což se pak projevuje na zbytečně placených poplatcích a úrocích. Ostatní otázky již byly o poznání menším strašákem. Přes 11 procent čtenářů si neporadilo s prostým dotazem „Kolik má VŠFS fakult?“ (správně: dvě fakulty), desetina ztroskotala na posouzení výhodnosti mezi měsíčním připisování úroku a ročním připisováním úroku (1 % měsíčně je výhodnější nežli 12 % ročně). Naopak nejmenší potíže činila poměrně překvapivě otázka na právní rozdíl mezi úvěrem a leasingem, u níž byly pouze dvě odpovědi chybné (chybovost pouhých 1,8 %). Na kompletní statistiku odpovědí v červnové soutěži se podívejte v tabulce, pod kterou naleznete výpis otázek s vyznačenými správnými odpověďmi.  

TABULKA – STATISTIKA ODPOVĚDÍ:

 
OTÁZKA SPRÁVNĚ CHYBNÉ ODPOVĚDI Správně Chybně Chybovost (v %)
1. otázka A 1x B 3x C 8x D 100 12 10,71%
2. otázka C 0x A 0x B 9x D 103 9 8,04%
3. otázka B 1x A 2x C 0x D 1x nevyplněno 108 4 3,57%
4. otázka C 1x A 0x B 1x D 110 2 1,79%
5. otázka C 0x A 35x B - 1x nevyplněno 76 36 32,14%
6. otázka C 5x A 0x B 1x D 1x nevyplněno 105 7 6,25%
7. otázka B 0x A 8x C 4x D 1x nevyplněno 99 13 11,61%
8. otázka C 7x A 1x B 0x D 1x nevyplněno 103 9 8,04%
9. otázka D 4x A 0x B 0x C 108 4 3,57%
10. otázka C 0x A 0x B 2x D 1x nevyplněno 109 3 2,68%
 

OTÁZKY A SPRÁVNÉ ODPOVĚDI:

  1) Když uložíte 1. ledna na termínovaný vklad 1000 Kč, je pro vás výhodnější, pokud vám bude banka připisovat 1% úrok měsíčně, nebo 12% úrok na konci roku? a) měsíční připisování 1% úroku b) roční připsání 12% úroku c) obojí je stejně výhodné d) nezáleží na způsobu   2) Jaká informace je pro klienty nejdůležitější při dojednávání půjčky (úvěru)? a) úroková sazba b) součet poplatků c) RPSN a délka splácení d) RPSN a úroková sazba   3) Kdy byla založena Vysoká škola finanční a správní? a) v roce 1995 b) v roce 1999 c) v roce 2003 d) v roce 2007   4) Jaký je základní právní rozdíl mezi úvěrem a leasingem? a) úvěry mají obvykle vyšší úrokové sazby než leasing b) leasing obvykle trvá delší dobu c) u úvěru se stane klient majitelem ihned po zaplacení, u leasingu je majitelem po dobu splácení leasingová společnost d) úvěr je poskytován na principu návratnosti   5) Když u kreditní karty splatíte část úvěru ještě v bezúročném období a část až po jejím uplynutí, znamená to, že: a) nezaplatíte žádný úrok b) zaplatíte úrok jen z částky zaplacené již v úročeném období c) zaplatíte úrok z celé částky vypočtené na základě jednotlivých splátek   6) Kde je sídlo Vysoké školy finanční a správní? a) v Praze na Smíchově b) v Kladně c) v Praze ve Vršovicích d) v Mostě   7) Kolik fakult má Vysoká škola finanční a správní? a) jednu, b) dvě c) tři d) žádnou   8) Můžete charakterizovat, co je to anuita? a) Jedná se o výši splátky úvěru, která se po dobu čerpání úvěru mění v závislosti na tzv. zůstatku úvěru po odečtení daných splátek. b) Jedná se o pravidelnou splátku, která se po celou dobu splácení úvěru nemění a skládá se z úmoru a poplatku za vyřízení úvěru. c) Jedná se o pravidelnou splátku, která se po celou dobu splácení nemění a skládá se z úroku a úmoru. d) Jedná se o akcesorický závazek banky vůči svému klientovi.   9) Která aktivita banky nepatří mezi platební služby? a) příjem a výdej peněz z platebního účtu b) provedení vnitrostátního převodu peněžních prostředků c) provedení přeshraničního převodu peněžních prostředků d) provedení dokumentárního inkasa   10) Lze na Vysoké škole finanční a správní mj. studovat obory bankovnictví a pojišťovnictví? a) ano, ale jen v kombinované formě studia b) ne, nelze je studovat c) ano, lze v prezenční i kombinované formě studia d) lze studovat jen bankovnictví    


Soutěž s Vysokou školou finanční a správní – kde čtenáři v odpovědích nejvíce chybovali?

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2021 na poplatcích již celkem zaplatili

27788280961

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

430


ČÍSLO TÝDNE 430 právě tolik miliard korun vyplatila Česká republika od roku 2006 na podporu obnovitelných zdrojů energie, zejména pak solárních elektráren. Ročně se tak vyplatí více než 45 miliard korun.


Kurzovní lístek Citfin

Země Měna Deviza střed
Kurz EUR Euro 1 EUR 25,3600
Kurz USD Americký dolar 1 USD 21,6270
Kurz PLN Złoty 1 PLN 5,5230
Kurz GBP Libra šterlinků 1 GBP 29,7305
Kurz CHF Švýcarský frank 1 CHF 23,2005
Kurz HUF Forint 100 HUF 7,1850
Kurz RON Rumunské nové leu 1 RON 5,1244
Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více