Stavební spořitelna ČS pomáhá zmírňovat následky povodní


10. 08. 2010  11:46     Kristýna Havligerová     komentáře (0)

Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS) je opět připravena pomoci klientům z regionů, které byly stiženy povodněmi. Ve snaze ulehčit jim v jejich tíživé životní situaci vytvořila souhrn zvýhodnění pro klienty platných do 31. prosince 2010.

Jako poskytovatel finančních služeb cítíme morální povinnost rychle nabídnout finanční pomoc občanům, kteří musí v důsledku povodní řešit obnovu svého bydlení.  Jsme dlouhodobým partnerem našich klientů a uvědomujeme si, že čím je pomoc rychlejší, tím je účinnější,“ řekl Jan Diviš, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele.    Výpovědi smluv o stavebním spoření s prominutím výpovědní lhůty SSČS nebude klientům z oblastí stižených povodněmi, kteří požádají o výpovědi smluv o stavebním spoření, účtovat úhrady za prominutí tříměsíční výpovědní lhůty před jejím uplynutím.   Úvěry SSČS pomůže také klientům, kteří financují své bydlení prostřednictvím úvěrů: ·         zdarma uzavře novou smlouvu o stavebním spoření, k níž bude poskytnut překlenovací úvěr na odstranění následků povodně ·         zdarma vyřídí překlenovací úvěr na rekonstrukci a opravu nemovitosti postižené povodní ·         v případě zajištěného úvěru vyřídí úvěr bez potřeby 10, resp. 20 % vlastních zdrojů ·         vyřídí žádost o odklad splátek až o 6 měsíců přednostně a zdarma ·         u žádosti o odklad splátek úvěru do 3 měsíců upraví pouze předpis splátek bez nutnosti uzavření dodatku k úvěrové smlouvě ·         vyřídí přednostně žádost o zaslání pojistného plnění ·         na podkladě žádosti prodlouží automaticky o 3 měsíce termín k doložení dokladů (prokazujících účelové použití nebo zajištění poskytnutých prostředků z úvěru) pro poskytnutí úvěru   Informace k uvedeným opatřením získají klienti v pobočkách České spořitelny a u jejích externích partnerů, na bezplatné informační lince 800 207 207. Opatření budou zveřejněna také na adrese www.burinka.cz.   Zvýhodněné podmínky poskytuje klientům, kteří utrpěli škody vinou záplav, také Česká spořitelna. Více si o nich můžete přečíst zde: www.csas.cz.


Stavební spořitelna ČS pomáhá zmírňovat následky povodní

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2021 na poplatcích již celkem zaplatili

2549170016

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne 70 000

70000


ČÍSLO TÝDNE - 70 000 právě tolik živnostníků se přihlásilo do poloviny ledna k platbě paušální daně, která činí 5469 korun. Je to méně než původně odhadovalo ministerstvo financí, ale naopak více než se mohlo ještě na začátku roku zdát, po schválení daňového balíčku. 


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více