Česká bankovní asociace

Výsledek obrázku pro česká bankovní asociace

www.czech-ba.cz/

Adresa:
Vodičkova 30, 110 00 Praha 1

Telefon:
+420 224 422 080
+420 224 422 082

Fax:
+420 224 422 090

E-mail: cba@czech-ba.cz(link sends e-mail) 

 

 

Česká bankovní asociace vznikla v roce 1990 pod původním názvem Bankovní asociace. Od roku 1992 působí jako dobrovolné sdružení právnických osob, podnikajících v peněžnictví a oblastech úzce navazujících. Členství 

  • je vyhrazeno bankám a pobočkám zahraničních bank s licencí ČNB;

V současné době Česká bankovní asociace (ČBA) sdružuje  38 bank, reprezentujících více než 99% bankovního sektoru.

 

Jednou z důležitých činností a cílů asociace je vzdělávání a zvyšování finanční gramotnosti klientů finančních institucí. Stejně tak je pro asociaci důležité neustále kultivovat a zlepšovat vztahy mezi finančními institucemi a jejich klienty.

Desatero bezpečnosti České bankovní asociace

https://www.czech-ba.cz/cs/media-servis/bezpecne-uzivani-elektronickeho-bankovnictvi

Finanční vzdělávání

https://www.financnivzdelavani.cz/

Kodex chování mezi bankami a klienty

https://www.czech-ba.cz/cs/aktivity/ochrana-spotrebitele/kodex-chovani-mezi-bankami-klienty

Etický kodex finančního trhu

https://www.czech-ba.cz/cs/aktivity/ochrana-spotrebitele/eticky-kodex-fin-trhu

Garanční fond

https://www.czech-ba.cz/cs/aktivity/ochrana-spotrebitele/garancni-fond

Fond pojištění vkladů

https://www.czech-ba.cz/cs/aktivity/ochrana-spotrebitele/fond-pojisteni-vkladu