Energetický regulační úřad

Sídlo úřadu

Adresa: Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava
Telefon: 564 578 666 - ústředna
Fax: 564 578 640 - centrální fax - podatelna
E-mail: podatelna@eru.cz nebo ve tvaru jmeno.prijmeni@eru.cz
ID datové schránky ERÚ: eeuaau7

Image result for eru sídlo

ERÚ Vám může pomoci v těchto případech:

 • problémy s připojením Vašeho odběrného místa,
 • komplikace v procesu změny dodavatele - neakceptace odstoupení/výpovědi,
 • ukončení smluvního vztahu s dodavatelem,
 • dodavatel Vám vystavil smluvní sankci, se kterou nesouhlasíte,
 • jste v režimu neoprávněného odběru,
 • dodavatel s Vámi nekomunikuje,
 • dodavatel nevyřídil reklamaci způsobem, jakým jste si představovali,
 • podepsali jste smlouvu mimo prostory obvyklé k podnikání (např. doma, na ulici apod.),
 • máte podezření na nekalé obchodní praktiky dodavatele,
 • chcete zjistit, kdo je Vaším dodavatelem.

Úřední hodiny

 • oddělení ochrany spotřebitele a podatelna v sídle úřadu (Jihlava)
 • odbor licencí v dislokovaném pracovišti v Ostravě

Pondělí 7:45–17:00 hod.
Úterý 7:45–15:30 hod.
Středa 7:45–17:00 hod.
Čtvrtek 7:45–15:30 hod.
Pátek 7:45–13:30 hod.

Mimosoudní řešení sporů v oblasti energetiky - více informací zde!

Doporučujeme: Desatero obrany před šmejdy v energetice

Brožura s doporučeními spotřebitelům: Jak se bránit nekalým obchodním praktikám

Odkazy:

Změna dodavatele

https://www.eru.cz/cs/informacni-centrum/zmena-dodavatele

Formulář pro stížnosti

https://www.eru.cz/kontaktni-formular

Kalkulátory / srovnání nabídek

 

 

 

 

 Vzory odstoupení / výpověď

Při ukončování smlouvy je nutné přihlédnout k obsahu ujednání smluvních stran. V případě smlouvy uzavřené na dobu určitou, je třeba ukončit smlouvu k datu výročí smlouvy, jinak se zákazník vystavuje riziku vystavení smluvní sankce. 

 • Odstoupení od smlouvy podle § 1829 občanského zákoníku- odstoupení může podat zákazník v postavení spotřebitele, který uzavřel smlouvu mimo obchodní prostory. Odstoupení lze podat ve lhůtě 14 - ti dnů od data podpisu smlouvy. Účinky nastávají okamžikem, kdy je toto jednostranné právní jednání doručeno dodavateli elektřiny (plynu).
 • Výpověď smlouvy podle § 11a odst. 3 energetického zákona- výpověď může podat spotřebitel v postavení spotřebitele, který uzavřel smlouvu mimo obchodní prostory. Výpověď lze podat od okamžiku podpisu smlouvy, až do 15. dne po zahájení dodávek. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího.
 • Odstoupení zákazníka od smlouvy podle § 11a odst. 5 energetického zákona - důvodem k odstoupení je zvýšení ceny dodavatele, ale jde pouze o tu část ceny, kterou dodavatel může ovlivnit. Pokud je zvýšena ta část ceny, která je regulována státem (cenové rozhodnutí ERÚ), není důvod k odstoupení dán.