Katastrální úřad

Logo ČÚZK - úvodní strana

KATASTRÁLNÍ ÚŘAD

www.cuzk.cz

Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen "ČÚZK") je ústředním správním úřadem zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky se sídlem v Praze.

Český úřad zeměměřický a katastrální
Pod sídlištěm 1800/9
Kobylisy
18211 Praha 8
e-mail: cuzk@cuzk.cz
ID datové schránky: uuaaatg
IČO: 00025712

Tel.: 284041111 (ústředna v budově)
Fax: 284041204

zabezpečuje jednotné provádění těchto činností:

 1. správy katastru nemovitostí České republiky,
 2. budování a údržby podrobných bodových polí,
 3. tvorby, obnovy a vydávání základních a tématických státních mapových děl a jiných publikací,
 4. standardizace jmen nesídelních geografických objektů z území České republiky a jmen sídelních a nesídelních geografických objektů z území mimo Českou republiku,
 5. vytváření a vedení automatizovaného informačního systému zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky,
 6. dokumentace výsledků zeměměřických činností,
 7. koordinuje výzkum v zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky a systém vědeckotechnických informací pro tyto oblasti,
 8. zajišťuje a koordinuje mezinárodní spolupráci v zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky,
 9. řídí Zeměměřický úřad, inspektoráty a katastrální úřady, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak,
 10. vykonává správu centrální databáze katastru nemovitostí České republiky, která je vedena v celostátním rozsahu počítačovými prostředky, obsahuje data o nemovitostech a poskytuje údaje katastru nemovitostí formou dálkového přístupu,
 11. rozhoduje v případě pochybností, zda jde o výkon zeměměřických činností,
 12. schvaluje standardizovaná jména geografických objektů a názvy katastrálních území,
 13. rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím Zeměměřického úřadu a inspektorátů,
 14. stanovuje správce základních a tématických státních mapových děl,
 15. uděluje a odnímá úřední oprávnění,
 16. organizuje a zajišťuje zkoušky odborné způsobilosti a srovnávací zkoušky odborné způsobilosti pro udělení úředního oprávnění,
 17. vede seznam fyzických osob, kterým udělil úřední oprávnění,
 18. vydává základní státní mapová díla a tématická státní mapová díla,
 19. vykonává správu základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí a informačního systému územní identifikace,
 20. plní další úkoly na úseku zeměměřictví podle zvláštního předpisu a provádí další činnosti potřebné pro rozvoj zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky.
Pro veřejnost
pondělí: 8:00 - 17:00
úterý: 8:00 - 15:00
středa: 8:00 - 17:00
čtvrtek: 8:00 - 15:00
pátek: 8:00 - 13:00

domeček

Katastrální úřad spravuje katastr nemovitostí. Jedná se o evidenci nemovitostí v České republice. Vlastnické právo k jakékoliv nemovitosti vzniká právě zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí.