Ochranný svaz autorský

Image result for ochranný svaz autorský
 
OSA – Ochranný svaz autorský
pro práva k dílům hudebním, z.s.
 Čs. armády 20, 160 56 Praha 6
IČ: 63839997 | DIČ: CZ63839997
 
 
+420 220 315 000
+420 220 315 111

Posláním OSA je správa autorských majetkových práv hudebních skladatelů, textařů, hudebních nakladatelů a dědiců autorských majetkových práv. 

Hlavním předmětem činnosti OSA jako neziskové organizace je kolektivní správa majetkových autorských práv k dílům hudebním s textem či bez textu a k jiným autorským dílům ve smyslu autorského zákona a zpřístupňování těchto děl veřejnosti a činnosti související, na základě oprávnění uděleného Ministerstvem kultury ČR nebo na základě pověření uděleného OSA jiným kolektivním správcem. Na základě vydaného živnostenského oprávnění OSA vykonává dále agenturní činnost. V rámci agentury poskytuje licence na základě individuálního pověření jednotlivých nositelů práv.

Po - čt: 8 - 17h, Pá: 8 - 16h

Svaz který se zabývá výběrem a distribucí vybraných autorských poplatků, které se platí z provozování televizí, rádií či věží,nebo z prodaných nosičů či přístrojů pro množení těchto nosičů.